PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ DO PRÁCE NA KOLE 2017 - Do práce na kole

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ DO PRÁCE NA KOLE 2017

28. 2. 2017, 14 min. čtení

(prosíme omluvte genderovou nevyváženost nutnou ke zjednodušení textu)

Do soutěže na Do práce na kole se mohou zapojit účastníci z celé republiky. Při registraci si jako spádové město vyberte jedno z nejbližších soutěžních měst, za které bude soutěžit. Výsledky všech soutěží se budou vyhlašovat vždy za každé soutěžní město. V soutěžním městě dojde i k předání cen.

 

PRAVIDELNOST TÝMŮ

1. Soutěž pravidelnost týmů se odehrává v od 1. května do 31. května včetně.

2. Soutěž je určena pro týmy složené z 2 – 5 účastníků zaregistrovaných do 30. dubna 2017, kteří mají uhrazený účastnický poplatek. Všechny týmy jsou do ní zařazeny automaticky.

3. V jedné organizaci může vzniknout libovolný počet týmů. Tým je registrován pod jednou pobočkou jedné organizace, pokud však účastník nesežene žádného kolegu, může sestavit tým s kýmkoliv jiným (s lidmi z jiné pobočky nebo z jiné organizace, z okruhu přátel či rodiny nebo může „najít parťáka“ přes web Do práce na kole).

4. Každý člen týmu musí do svého webového profilu zaznamenávat vzdálenost a způsob, jakým se který den dopravuje do práce a z práce, a to pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, či ručně ve svém webovém profilu (použitím předvyplněné trasy či GPX souboru). Z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky.

5. Zaznamenávat jízdy ručně je možné maximálně 7 dní nazpět (tedy např. v neděli je možné zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí, za předešlý týden již nikoliv).

6. Do soutěže se mohou zapojit všichni, kdo k cestování do práce a z práce používají bezmotorové dopravní prostředky, nebo chůzi, běh či elektrokolo. Jednotlivé způsoby (kolo, běh…) můžete během soutěže libovolně střídat. Zvolený způsob dopravy si účastník také pravidelně zaznamenává na webovém profilu či v mobilní aplikaci.

7. Minimální délka trasy, kterou si mohou bruslaři, chodci a běžci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).

8. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.

9. Vítěze soutěže vylosuje místní koordinátor a vyhlásí jej na závěrečném večírku.

10. Do slosování se kvalifikuje každý tým, který jezdil alespoň 66 % cest v průběhu celého května do práce na kole (koloběžce, pěšky, etc…). Procenta se počítají takto:

 součet počtu vykonaných cest všech členů týmu za měsíc květen*
_______________________________________________

počet všech možných cest všech členů týmu za měsíc květen

* člen týmu musí ujet nejméně 28 cest za měsíc (např. 14 tam a 14 zpátky). Pokud ujede méně, započítávejte    mu právě 28 cest

11. K dosažení 100% pravidelnosti, musí mít pracovní rozvrh účastníka minimálně 14 pracovních dní (66 %), tzn. že má možnost ujet na kole (nebo na koloběžce, pěšky, během, na bruslích apod.) minimálně 28 jednosměrných jízd. Pokud určitý den účastník nepracuje, do procent se tento den nepočítá za předpokladu, že za měsíc ujede alespoň oněch 28 jednosměrných jízd (tento způsob výpočtu také způsobuje zdánlivé snižování výsledků v prvních dnech soutěže, pokud účastník nějaký den vynechá – vše se dorovná později).

12. Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto jízdy do soutěže započítat.
Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze.

13. Člen týmu může kdykoliv na vlastní žádost z týmu vystoupit. Rozhodnutí je nezvratné,  do týmu se nelze vrátit. V průběhu soutěže nelze být nahrazen jinou osobou. Zůstane-li v týmu pouze jeden účastník, bude přeřazen do soutěžní kategorie jednotlivců.

 

VÝKONNOST JEDNOTLIVCŮ

1. Soutěž Výkonnost jednotlivců se odehrává v od 1. května do 31. května včetně.

2. Soutěž je určena všem jednotlivým účastníkům zaregistrovaným do 30. dubna 2017, kteří mají uhrazený účastnický poplatek. Všichni účastníci jsou do ní zařazeny automaticky.

3. Každý účastník si zaznamenává délky svých cest pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, či ručně ve svém webovém profilu (použitím předvyplněné trasy či GPX souboru). Z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky. Pro výhru v soutěži je nutné použít aplikaci (viz níže).

4. K zapsání jízd lze využít i data z jiných mobilních aplikací, které podporují soubory GPX (například Strava, Endomondo apod.).

5. Zaznamenávat jízdy ručně je na webovém profilu možné maximálně 7 dní nazpět (tedy např. v neděli můžete zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí, za předešlý týden již nikoli).

6. Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).

7. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň činí 1,5 km.

8. Účastnit se soutěže a vidět své výsledky v žebříčcích účastníků může každý účastník, který si pravidelně zapisuje jízdy do svého webového profilu či přes mobilní aplikaci nebo GPX soubory. Výhercem soutěže se ale může stát pouze účastník, který zaznamenává své jízdy skrze mobilní aplikaci či skrze GPX soubory.

9. Vítězové této kategorie budou vylosováni místním koordinátorem a ceny jim budou předány na závěrečném večírku začátkem června. Losovat se bude z dvaceti nejúspěšnějších jezdců (chodců, běžců), kteří v průběhu května najedou nejvíce kilometrů a trasu mají zaznamenanou pomocí aplikace. Navíc bude odměněn ještě absolutní vítěz.

 

RUNCZECH BĚHEM DO PRÁCE
1. Soutěž Výkonnost jednotlivců se odehrává v od 1. května do 31. května včetně.

2. Soutěž je určena jednotlivým, do 30. dubna 2017 zaregistrovaným účastníkům, kteří mají uhrazený účastnický poplatek.

3. Každý účastník musí zaznamenávat své běhání do práce pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací pro běžce. Třetí možností je ruční vyplnění typické trasy v registačním systému. Z mobilní aplikace Urban Cyclers se uběhnuté trasy do webového profilu nahrávají automaticky.

4. Zaznamenávat trasy ručně je možné maximálně 7 dní nazpět (tedy např. v neděli můžete zapsat trasy nejpozději za uplynulé pondělí, za předešlý týden již nikoli).

5. Do slosování o výhru od RunCzechu se kvalifikuje každý účastník, který uběhl či ušel do práce a z práce alespoň 66 % cest v průběhu celého května (více níže).

6. K dosažení 100% pravidelnosti musí mít pracovní rozvrh účastníka minimálně 14 pracovních dní (66 %), tzn. že má možnost uběhnout či ujít minimálně 28 jednosměrných cest. Pokud určitý den účastník nepracuje, do procent se to nepočítá za předpokladu, že za měsíc uběhne, respektive ujde alespoň oněch 28 jednosměrných cest (tento způsob výpočtu také způsobuje zdánlivé snižování výsledků v prvních dnech soutěže, pokud účastník nějaký den vynechá – vše se dorovná později).

7. Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto jízdy do soutěže započítat. Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze.

8. Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).

9. Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.

 

Hlasovací soutěže

CYKLOZAMĚSTNAVATEL ROKU

Do soutěže se mohou zapojit nejen týmy, ale i organizace, a to v kategorii Cyklozaměstnavatel roku. Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím jednoho svého zaměstnance – tzv. „Firemního koordinátora“. Pokud ho společnost nemá, může organizaci přihlásit zaměstnanec společnosti. Přihlášení organizace proběhne zasláním odpovědí na dotazník v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najdete po přihlášení ve vašem soutěžním profilu.

Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatný soutěžící subjekt.

Titul Cyklozaměstnavatel roku 2017 vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující „cyklodojížďku“ svých zaměstnanců.

První tři organizace, které v dotazníku dosáhnou nejvyššího počtu bodů, navštíví místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu vybere finálního vítěze.

Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 29. května 2017.

Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (organizace) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž.

Titul nemůže získat žádná z organizací, které jsou oficiálním partnerem / sponzorem Do práce na kole 2017, ani vítězové kategorie v minulých ročnících.

 

CYKLOOPATŘENÍ

Chybí vám někde v okolí cyklotrasa, přechod či jiná část dopravní infrastruktury potřebná k tomu, aby se vám na kole jezdilo pohodlně, bezpečně a bez zbytečných překážek? Setkali jste se s absurdním dopravním řešením pro cyklisty ve vašem městě? Pokud máte nápad, jak situaci zlepšit, pošlete nám svůj podnět nebo hlasujte pro podnět, který je ve vašem městě aktuální!

My pak v Auto*Matu zapracujeme na tom, abychom vybrané náměty posunuli blíže k realizaci. Výsledky těchto snah budete moci sledovat na stránkách Do práce na kole.

Tato soutěž se opakuje již několikátý rok a seznam námětů je v různých městech různě dlouhý. Proto soutěž může nabrat 2 podob – podrobnosti najdete v pravidlech vašeho města.

A. Ve vašem městě již máme seznam podnětů. Pomozte nám vybrat ty nejpalčivější.

 • Vítěz bude určen losem z těch účastníků, kteří projeví zájem o stav cyklooinfrastruktury v našich městech a zahlasují pro jakýkoliv z uvedených návrhů.
 • Postup:
  1. Přihlaste se do svého webového profilu soutěže Do práce na kole.
  2. Na stránce soutěže Cykloopatření uvidíte seznam podnětů, které si prohlídněte, a pak hlasujte pro podnět, který je z vašeho podhledu nejnutnější řešit.

B. Ve vašem městě není dost podnětů (město se účastní soutěže poprvé, anebo máme z minulých ročníků málo podnětů).

 • Vítěz bude určen losem z účastníků, kteří nám pošlou nejvýstižnější fotku s komentářem a návrhem řešení.
 • Odměněny budou tři nejlepší návrhy na zlepšení z každého města, které komise a hlasy ostatních účastníků vyhodnotí jako nejpotřebnější.
 • Postup:
  1. Zaregistrujte se na stránkách Cyklisté sobě
  2. Na hlavní stránce zvolte odkaz „Přidat podnět” a zadejte podnět na zlepšení konkrétního místa společně s fotografií a podrobným popisem současné nevyhovující situace.
  3. Přihlaste se do svého webového profilu soutěže Do práce na kole.
  4. V záložce soutěže Cykloopatření vyplníte odkaz (url adresu) na váš podnět.
  5. Po 31. květnu ještě nezapomeňte zahlasovat, jaký podnět je pro vás nejdůležitější.

 

WELEDA KREATIVNÍ SOUTĚŽ:  MŮJ DŮVOD

Helena Illnerová (profesorka, fyzioložka a nyní emeritní pracovnice Akademie věd) jezdí do práce na kole často. Říká, že miluje rychlou jízdu z kopce či po rovině a ráda cítí vítr v uších i ve vlasech. Pan profesor Pafko potvrzuje, že pravidelný pohyb prospívá našemu zdraví… A jaký je váš důvod? Ha?

Pochlubte se nám, proč alespoň v květnu jezdíte na kole / chodíte / běháte do práce?

Zapojte se do kreativní soutěže, jejíž partnerem je Weleda, vyfotťe váš důvod, napište nám báseň, vytvořte fotoalbum, nakreslete komiks, natočte legrační video nebo složte a zapějte píseň; fantazii se meze nekladou.

 1. Přihlaste se do vašeho webového profilu.
 2. Nahrajte váš vyobrazený důvod, proč jezdíte na kole, chodíte pěšky nebo běháte na kole.

Nezávislá porota bude hodnotit především vtip, originalitu příspěvku, kvalitu zpracování, ale i myšlenku související s tématem „Můj důvod”. Autoři tří nejlepších výtvorů získají věcné ceny.

Vybrané příspěvky budou v průběhu soutěže zveřejňovány na webových stránkách soutěže a na Facebooku. Příspěvky mohou být zveřejněny na webu Do práce na kole a Auto*Matu a mohou být použity v propagačních materiálech soutěže.

 

Hradci Králové jsme předali titul Cykloměsto Do práce na kole 2023 Cyklodoprava

Hradci Králové jsme předali titul Cykloměsto Do práce na kole 2023

Hradci Králové jsme předali titul Cykloměsto Do práce na kole 2023
Kdo měl štěstí v naší soutěži o skládačku TERN? A kudy na něm bude jezdit? Květnová výzva

Kdo měl štěstí v naší soutěži o skládačku TERN? A kudy na něm bude jezdit?

Kdo měl štěstí v naší soutěži o skládačku TERN? A kudy na něm bude jezdit?
GOTS certifikovaný textil s naším generálním partnerem MERCHYOU Květnová výzva

GOTS certifikovaný textil s naším generálním partnerem MERCHYOU

GOTS certifikovaný textil s naším generálním partnerem MERCHYOU
Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři