Petr Stejskal z Cykloměsta roku: I kopcovité město může být cyklistické!

Petr Stejskal z Cykloměsta roku: I kopcovité město může být cyklistické!

Petr Stejskal z Cykloměsta roku: I kopcovité město může být cyklistické!
Cyklodoprava Cykloměsto Výzva Do práce na kole
2. 2. 2023

Jihlava se k výzvě Do práce na kole přidala mezi prvními vlaštovkami už v roce 2013, letos tedy oslaví desetileté výročí účasti. Co se za tu uplynulou dekádu ve městě v otázce cyklodopravy změnilo? Jak se Jihlavě podařilo získat titul Cykloměsto roku 2022? Ptali jsme se tamního koordinátora výzvy Petra Stejskala.

Co Jihlavu přimělo k účasti v Do práce na kole?

V roce 2013 se jako lokální organizátor zapojilo přímo město. V jeho čele stál tehdy jako primátor Jaroslav Vymazal. Ten se jako nadšený cyklista a sportovec ve stejné době významně angažoval v rámci vzniku Asociace měst pro cyklisty. V jeho týmu byl už tenkrát městský cyklokoordinátor Pavel Šťastný, který vytvořil spolu s politikem silný tandem a spoustu věcí nastartoval.

Byl jste u prvního ročníku? Jak se od té doby změnilo pojetí akce ve vašem městě?

Osobně jsem se zapojil jako místní koordinátor Do práce na kole až v roce 2016, kdy z racionálních důvodů organizace kampaně přešla „z města” na jihlavský spolek SLIBY-CHYBY, který je lokálním partnerem AutoMatu až do současnosti. Do portfolia akcí pořádaných spolkem tak přibyla k závodům Jihlavská 24MTB a Jihlavský půlmaraton další akce. „Nejmladší” aktivita spolku je pak organizace jihlavského charitativního „Běhu pro světlušku”, takže spolek SLIBY-CHYBY myslím významně a dlouhodobě přispívá k obohacení nabídky akcí a projektů v Jihlavě.

Jak se před lety vlastně jezdilo v Jihlavě na kole?

V Jihlavě se první úsek cyklostezky vybudoval již v roce 2001 a na budování infrastruktury a opatřeních pro cyklisty se s různou intenzitou pracuje tedy již více než 20 let. Jistě zásadním zlomem bylo zpracování prvního cyklogenerelu, který nastavil koncepční přístup. Budování cyklostezek se často dříve a samozřejmě někdy i dnes setkává s problémy, ale argumentace pro cyklistická opatření je dnes mnohem snazší. S tím jak roste nabídka, roste i poptávka po bezpečné cestě do práce a do školy a to samozřejmě i ze spádových obcí kolem města. Dalším aspektem je rozvoj elektrokol, který zkracuje vzdálenosti a otvírá využití kola dalším skupinám jako senioři. A v neposlední řadě, cyklistika je jistě jeden z nejoblíbenějších způsobů rekreace. Trend přívětivého města krátkých vzdáleností, jehož je cyklistika významným prvkem, je dneska již zřejmý.

V Jihlavě funguje také cyklomyčka

Co konkrétně se v posledních letech v Jihlavě změnilo?

Dneska má Jihlava jako město nad 40 tis. obyvatel (cca 51 tis.) zpracovaný a postupně naplňovaný komplexní Plán udržitelné městské mobility, jehož součástí je samozřejmě i cyklistická doprava jako významná složka aktivní mobility. Jihlava má prakticky vybudovanou páteřní stezku, která protíná celé město, na ní postupně navazují dílčí trasy tak, aby vznikaly bezpečné koridory nejen pro rekreaci, ale zejména pro cyklodopravu. V Jihlavě je aktuálně vybudováno více než 23 km cyklostezek, další kilometry jsou pak komunikace s omezeným vjezdem motorových vozidel a opatření ve smyslu cyklopruhů, piktokoridorů, cykloobousměrek, přejezdů pro cyklisty.

Jihlava se stala Cykloměstem Do práce na kole 2022. Proč si to podle vás zaslouží?

Kromě všeho, co už jsem zmínil, lze doplnit, že v Jihlavě úspěšně fungují také sdílená kola Nextbike. Ve volnočasovém areálu Český mlýn se vybudoval velký pumptrack. V Jihlavě jsou proznačené i dopravně turistické poznávací okruhy Jihlavou s ježkem a snad k tomu přispívá i pravidelné zapojení a úspěšná realizace kampaně soutěže Do práce na kole. Myslím, že se můžeme pochlubit, že v konkurenci krajských měst se v přepočtu účastníků na počet obyvatel, pravidelně umisťujeme na prvním místě. V roce 2022 to bylo 738 účastníků. A nejen v květnu jde v ulicích vidět, že Jihlava je i přes svoji kopcovitost cyklistická!

V rámci výzvy Do práce na kole se v Jihlavě propojují aktivity spolku, magistrátu a kraje. Jak to funguje?

Spolek jako místní organizátor má nespornou volnost v organizaci zejména Akcí na triko. Je to svobodnější než organizace a administrace z úřadu. Ale neobešli bychom se bez významné podpory města a lokálních partnerů. Jsou nám věrní a podporují nás již mnoho let. Za všechny musím jmenovat Bosch Powertrain Jihlava, dříve Bosch Diesel, který podmínky pro své zaměstnance ve smyslu dojížďky do práce na kole neustále zlepšuje. Také zde na Vysočině funguje podpora ze strany kraje, kdy Kraj Vysočina každoročně věnuje do účastnických okresních měst hodnotné ceny. V loňském roce to byly koloběžky Yedoo.

Na co se těšíte pro letošní ročník?

To je jednoduché. Na to, že se zapojí zase více lidí i firem a že městská cyklistika bude zase více vidět. Tím snad malým dílkem přispějeme k rozvoji aktivní mobility. Takovou odměnou, pro mne osobně, je pak vyhlášení, kdy se fakticky spousta stejně smýšlejících lidí sejde na jednom místě. To je moc fajn pocit.

Pojďte do toho taky! Zapojte svou firmu, kamarády nebo potomky a přijměte Květnovou výzvu Do práce na kole, pěšky nebo poklusem.

 

Do školy na kole pro lepší studijní výsledky i udržitelnější budoucnost

Do školy na kole pro lepší studijní výsledky i udržitelnější budoucnost

Stále více a více výzkumů potvrzuje, že fyzická aktivita má pozitivní vliv na mozky dětí a mladistvých. Takže, pokud chcete, aby měly vaše děti lepší známky a podávaly lepší akademické…
Otevíráme registraci do 18. ročníku Zažít město jinak. Hoďte svou ulici Do gala

Otevíráme registraci do 18. ročníku Zažít město jinak. Hoďte svou ulici Do gala

Sousedské slavnosti Zažít město jinak oslaví letos v září plnoletost. Akce spolku AutoMat, která sdružuje sousedy, místní spolky a podniky a upozorňuje na problematiku využití veřejného prostoru, nalákala loni k…
Ženy tvoří polovinu lidstva. Bez jejich účasti se přechod k udržitelné dopravě neobejde

Ženy tvoří polovinu lidstva. Bez jejich účasti se přechod k udržitelné dopravě neobejde

Takový je závěr reportu, který v září loňského roku vydala Mezinárodní dopravní federace při OECD. Jinými slovy říká, že pokud chceme dopravní sektor úspěšně dekarbonizovat, musí veškerý náš výzkum, plánování…
Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Mediální partneři