Výzva Do práce na kole je skvělou příležitostí udělat něco pro své zdraví

Brněnský radní pro dopravu: Výzva Do práce na kole je skvělou příležitostí udělat něco pro své zdraví

Brněnský radní pro dopravu: Výzva Do práce na kole je skvělou příležitostí udělat něco pro své zdraví
24. 5. 2023

Město Brno je již druhým rokem hlavním partnerem výzvy Do práce na kole, při této příležitosti jsme položili několik otázek Petru Kratochvílovi, radnímu pro dopravu. Přečtěte si, co dalšího se v Brně chystá v oblasti udržitelné dopravy.

Kolik zaměstnanců magistrátu se letos zapojilo a jaké výhody jim účast přináší?

V letošním roce se zapojilo 203 zaměstnanců magistrátu a zastupitelů města. Účastnící mají již tradičně startovné hrazené a myslím si, že je to skvělá příležitost udělat něco pro své zdraví a rozhýbat tělo po dlouhé zimě.

Cílem výzvy je podpora udržitelné dopravy, jaké aktivity v této oblasti podniká Město Brno?

Město Brno pro oblast udržitelné dopravy zejména postupně naplňuje cíle stanovené Plánem udržitelné městské mobility z roku 2018. Dochází tak k modernizaci MHD, ať už se jedná o infrastrukturu nebo samotná vozidla, čímž se snažíme zvýšit komfort cestujících. V oblasti aktivní mobility se nám daří rozvíjet síť cyklistické infrastruktury, bezpečných přechodů a dalších opatření. Pro výzvu Do práce na kole je jistě ideální náš projekt podpory sdílených kol, kdy mají všichni v Brně k dispozici sdílené kolo 2x denně po 30 minut zdarma. Cílíme tak zejména na cesty do práce.

Magistrát města Brna je certifikovaným Cyklozaměstnavatelem, jaké služby poskytujete zaměstnancům, kteří se dopravují do práce na kole?

Snažíme se, aby na všech magistrátních budovách byly k dispozici stojany pro uzamčení kol. Některé budovy jsou vybavené sprchami.

Kterou cyklostezku v Brně považujete za nejbezpečnější? A u které je naopak potřeba zajistit větší bezpečnost?

Osobně mám rád cyklostezku podél řeky Svratky. Ta při své délce i významu přináší pohodlnou a bezpečnou trasu od přehrady až k soutoku řek. Bohužel v současné době je zasažena výstavbou protipovodňových opatření a část trasy musela být přeložena do vedlejších ulic, nicméně po dokončení projektu vzniknou nové stezky i podjezdy, které tuto trasu ještě více zatraktivní. Přesto i na této trase chceme prověřit možnost podjezdů, např. u areálu Anthropos, kde je dnes pouze přejezd pro cyklisty řízený semaforem.

Větší bezpečnost je potřeba zajistit podél řeky Svitavy. Trasa stezky kopíruje tok řeky Svitavy, nicméně v některých bodech jako je například úsek u Tkalcovské při prodejně Albert je potřeba trasu propojit, a proto zde připravujeme řadu opatření a nových úseků stezky. V minulém roce se nám například podařilo po letech příprav vybudovat podjezd ulice Hladíkova a takto bychom chtěli pokračovat i v budoucnu.

Jaké město je pro Brno vzorem v oblasti cyklodopravy?

Vzorem může být Vídeň nebo např. partnerské město Rennes ve Francii.

Jste účastníkem výzvy Do práce na kole a jak se dopravujete do práce či z práce?

Ano, jsem účastníkem výzvy Do práce na kole, dopravuji se převážně pěšky.

Využíváte v rámci výzvy nabídky partnerů Akce na triko? Líbí se vám letošní grafika výzvy a tričko?

Ano, využívám nabídky Akce na triko. Letošní grafika výzvy i tričko se mi líbí.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho udržitelných kilometrů v letošní Květnové výzvě.

Za rozhovor děkujeme Jitce Jirků z Partnerství, o.p.s.

Doufám, že lidí na kolech bude stále víc, přeje si koordinátorka projektu školníprojekce.cz

Doufám, že lidí na kolech bude stále víc, přeje si koordinátorka projektu školníprojekce.cz

„Na kole se cítím živá a šťastná,” říká Lada Žabenská, která má v pražských kinech Aero, Bio Oko a Světozor na starosti projekce pro školy. Pravidelně se účastní i výzev…
Otrokovice podruhé v Síni slávy Cykloměsta Do práce na kole. Žádné usínání na vavřínech se nekoná

Otrokovice podruhé v Síni slávy Cykloměsta Do práce na kole. Žádné usínání na vavřínech se nekoná

Přátelské město, kde je bezpečné a snadné se pohybovat pěšky, na kole i v autě. To je dlouhodobým cílem otrokovické radnice a čtvrté ocenění v rámci ankety Cykloměsto Do práce…
8 benefitů výzvy Do práce na kole, pěšky či poklusem

8 benefitů výzvy Do práce na kole, pěšky či poklusem

A proč bych to jako měl dělat? Jestli se i vy setkáváte s touto otázkou, pokud jde o naší výzvu, nemusíte si dělat vrásky. Odpověď jsme pro vás sesumírovali v…
Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři