Výzkum AutoMatu: Lidé na kolech chtějí oddělené pásy, cyklopruh je lepší než nic - Do práce na kole

Výzkum AutoMatu: Lidé na kolech chtějí oddělené pásy, cyklopruh je lepší než nic

Výzkum AutoMatu: Lidé na kolech chtějí oddělené pásy, cyklopruh je lepší než nic
14. 11. 2023, 6 min. čtení

Přes 1 200 respondentů*tek se na jaře zapojilo do online průzkumu vnímání cyklistické infrastruktury z hlediska bezpečnosti, který realizoval AutoMat. Hodnocení se týkalo šestnácti opatření integrovaných na silnici od žádného přes piktogramy až po oddělený (dánský) cyklopás. Po sepsání odborné výzkumné zprávy nyní výsledky zveřejňujeme.

Šetření se uskutečnilo primárně mezi účastníky*cemi výzvy Do práce na kole 2023 v Praze a mezi členy Klubu přátel spolku AutoMat. Kromě jednotlivých typů infrastruktury na fotografiích modelové situace rozlišovaly také počet jízdních pruhů a přítomnost parkování po pravé straně.

U každé situace respondenti*tky hodnotili osobní pocit bezpečí, schopnost projet, oblíbenost a vliv opatření na volbu trasy. Prezentované situace vycházely z reálných situací z pražských ulic, nicméně je lze vztáhnout celorepublikově.

Čím víc, tím líp

Z výzkumné zprávy Michala Šindeláře Vnímání bezpečnosti integračních opatření vyplývá, že zásadní vliv na vnímání bezpečnosti a oblíbenosti má druh integračního opatření, a to v pořadí piktokoridor, ochranný cyklopruh, vyhrazený cyklopruh, oddělený pás. Čím kvalitnější cykloopatření, tím lepší hodnocení ze strany uživatelů*ek. Vliv má také přítomnost parkování a počet jízdních pruhů.

Na stupnici hodnotící pocit bezpečí od jedné do deseti se jako první s velkým náskokem umístil cyklopás s 8.6 body. Vyhrazený cyklopruh (VCP) získal v nejlepším případě 7.5 (dva pruhy bez parkování). Za cyklopruhy zřetelně zaostávají piktokoridory (nejvýše 3.9), situace bez opatření dosáhly maximálně 2.9 bodů z deseti.

Celkové hodnocení bezpečnosti. Zahrnuje také celkové uspořádání silnice, od jednoho souběžného jízdního pruhu (+1), přes souběžný jízdní pruh a podélné parkování (+1 + park.), souběžný a protisměrný jízdní pruh (1 + 1), po dva souběžné jízdní pruhy (+2).

Celkové hodnocení bezpečnosti. Zahrnuje také celkové uspořádání silnice, od jednoho souběžného jízdního pruhu (+1), přes souběžný jízdní pruh a podélné parkování (+1 + park.), souběžný a protisměrný jízdní pruh (1 + 1), po dva souběžné jízdní pruhy (+2).

Zřetelný rozdíl vyšel mezi schopností respondentů*ek se po dané infrastruktuře pohybovat a na kolik ji vyhledávají. I když je většina schopná projet i nejhůře hodnocenými místy, rozhodně je nevyhledává. Ani piktokoridory a ochranné cyklopruhy nejsou tak oblíbené, aby je většina lidí při volbě trasy upřednostňovala. Zájem vzbuzují teprve vyhrazené cyklopruhy a opět s velkým náskokem oddělený cyklopás.

Rozdíly podle věku, pohlaví a zkušeností

Výzkum měl za cíl zjistit také rozdíly ve vnímání infrastruktury podle pohlaví, věku a zkušeností respondentů*tek. Výzkum v tomto zaznamenal drobné rozdíly: pokud jsou na vozovce piktogramy či opatření zcela chybí, pak toto hodnotí méně příznivě ženy, starší osoby a lidé, co na kole jezdí málo či začali jezdit teprve nedávno.

Bezpečnost podle pohlaví, medián a jeho srovnání podle pohlaví (podíl ženy/muži)

Přitom platí, že čím „horší“ je opatření, tím větší je rozdíl ve vnímání mezi muži a ženami, případně skupinou zkušených cyklistů*ek a ostatními. Naopak u odděleného cyklopásu se rozdíly mezi respondenty*kami neprojevují téměř vůbec. Napříč kategoriemi ho vnímají jako vysoce bezpečný, všichni jej dokáží projet a velká většina takovými místy projíždí ráda.

Dotazování proběhlo v rámci projektu Cyklisté úřadům na základě dat podpořeného hlavním městem Prahou. Výzkumná zpráva byla zpracována v rámci projektu Central European Active Mobility Lab (CEAML) podpořeného Evropskou klimatickou nadací (European Climate Foundation).

Výzkumná zpráva ke stažení zde.

Líbí se vám, co v AutoMatu děláme? Podpořte naši nezávislou a systematickou práci a Nakrmte AutoMat.  

 

I krátká procházka třikrát týdně snižuje výskyt chronické bolesti zad téměř o 50 % Chůze

I krátká procházka třikrát týdně snižuje výskyt chronické bolesti zad téměř o 50 %

I krátká procházka třikrát týdně snižuje výskyt chronické bolesti zad téměř o 50 %
Czechitas vytvořily interaktivní mapu cyklistiky v Liberci. Na základě dat z Do práce na kole Cyklodoprava

Czechitas vytvořily interaktivní mapu cyklistiky v Liberci. Na základě dat z Do práce na kole

Czechitas vytvořily interaktivní mapu cyklistiky v Liberci. Na základě dat z Do práce na kole
Brněnský radní Petr Kratochvíl: Do práce na kole je skvělá příležitost pro týmovou spolupráci a posílení mezilidských vztahů Cyklodoprava

Brněnský radní Petr Kratochvíl: Do práce na kole je skvělá příležitost pro týmovou spolupráci a posílení mezilidských vztahů

Brněnský radní Petr Kratochvíl: Do práce na kole je skvělá příležitost pro týmovou spolupráci a posílení mezilidských vztahů
Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři