Cykloměsto metodika - Do práce na kole

METODIKA CYKLOMĚSTO DO PRÁCE NA KOLE 2022 aneb Jak jsme letos určovali vítěze kategorie?

 

Nejvyšší váhu měly výsledky dotazníků účastníků a účastnic Do práce na kole. Jde o subjektivní hodnocení, kdy odpovídali na otázky, jak se jim v daném městě jezdí na kole a chodí pěšky. K tomu se přidávalo objektivní hodnocení založené na analýze pořadatelského týmu Do práce na kole ze spolku AutoMat. Výsledky tak jsou vázané na víc kritérií.

Otázky dotazníku 2022 vycházely z původního dotazníku, který hodnotil Cykloměsta v minulých ročnících – tedy Cyklobarometru. V roce 2022 jsme se ale rozhodli pro zjednodušení. „Vypustili jsme otázky, které se dublovaly, a nechali jsme ty, které jsou nejvíc relevantní a které nejvíc odrážejí aktuální podmínky pro udržitelnou mobilitu ve městě i čerstvé změny,” říkají organizátoři výzvy Do práce na kole ze spolku AutoMat. Projděte si podklady pro hodnocení Cykloměsta níže na této stránce.

Síň slávy
Podle platných pravidel Do práce na kole města, která by mohla vyhrát kategorii Cykloměsto potřetí v řadě přechází do „Síně slávy“. V tom případě se město přesouvá na rok do Síně slávy, aby dalo prostor jinému městu. Po roce se vrací zpět do ankety. V roce 2023 dojde k úpravě pravidel Cykloměsta a Cykloskokana.

Otázky dotazníku Cykloměsto Do práce na kole 2022

 • Jaké jsou podmínky pro jízdu na kole hodnoceném městě?
 • Řeší hodnocené město/mikroregion úpravy pro cyklisty strategicky?
 • Vznikají v posledních 1-2 letech v hodnoceném městě / obci / mikroregionu cyklostezky?
 • Jak vznikají v posledních 1-2 letech v hodnoceném městě / mikroregionu cyklostezky / nové chodníky / přechody a další propojení?
 • Vznikají v posledních 1-2 letech v hodnoceném městě / obci / mikroregionu cyklopruhy?
 • Jak v posledních 1-2 letech vznikají v hodnoceném městě / mikroregionu cyklopruhy a bezbariérová propojení?
 • Vznikají v posledních 1-2 letech vznikají v hodnoceném městě / obci / mikroregionu cykloobousměrky?
 • Jak v posledních 1-2 letech vznikaly v hodnoceném městě / mikroregionu cykloobousměrky / obytné zóny a dopravní zklidnění?
 • Jak je hodnocené město aktivní z hlediska problematiky bezpečnosti cyklistů?
 • Jak se hodnocené město / mikroregion snaží zlepšovat cyklistické spojení s okolními obcemi?
 • Podmínky pro jízdu na kole v hodnoceném městě se v posledních letech (zlepšily / zhoršily)?
 • Jak se v posledních letech změnily podmínky pro jízdu na kole a chůzi v hodnoceném městě / mikroregionu?
 • Jaká je provázanost veřejné a cyklistické dopravy v hodnoceném městě / mikroregionu?
 • Jaká je politická reprezentace v hodnoceném městě rozvoj cyklistické dopravy?
 • Jak se staví politická reprezentace v hodnoceném městě / mikroregionu k rozvoji pěší a cyklistické dopravy?
 • Jak se cítíte při jízdě na kole v hodnoceném městě / mikroregiony?
 • Jak bezpečně se cítíte při jízdě na kole a chůzi v hodnoceném městě / mikroregionu?
 • Jaký typ vybavení v rámci Do práce na kole nejčastěji používáte?
 • Působí v hodnoceném městě / mikroregionu (nebo někde v blízkém okolí) občanská iniciativa, která se snaží rozvíjet podmínky pro aktivní mobilitu či chrání veřejný prostor?
 • Jak moc jste si jistý*á při jízdě na kole?

Hodnotící parametry

Výsledky z dotazníků
 • mají nejvyšší váhu (66 %)
 • jde o subjektivní hodnocení stavu cykloinfrastruktury, jejího rozvoje, bezpečnosti a celistvosti z pohledu obyvatelů a obyvatelek města

 

Vývoj počtu účastníku*ic výzvy Do práce na kole
 • porovnání průměrného počtu účastníků*ic za 2 roky (průměr 2019 a 2021, rok 2020 jako nestandardní je vynechán)

 

Podíl účastníků*ic na počtu obyvatel města
 • porovnání měst z pohledu počtu účastníků*ic Do práce na kole vztaženého k celkovému počtu obyvatel města, obce, mikroregionu
 • město s nejvyšším procentem určuje bodové ohodnocení dalších měst

 

Průměrná pravidelnost ve městě
 • procento pravidelnosti bezmotorových cest, kterého dosáhli obyvatelé a obyvatelky daného města, obce, mikroregionu

 

 

Minimální počet vyplněných dotazníků pro statistickou hodnotu byl pro Do práce na kole 2022 stanoven na 13.

Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Mediální partneři