2023_poukázky do PIZZA & PASTA DAČICE Na Vršku - Do práce na kole

2023_poukázky do PIZZA & PASTA DAČICE Na Vršku

Dačice / Price

2023_poukázky do PIZZA & PASTA DAČICE Na Vršku

Celý jeden vítězný tým se může těšit na oslavu svého úspěchu v dačické pizzérii na Červeném vrchu PIZZA & PASTA DAČICE, která nám věnovala pět poukázek á 300,- Kč na konzumaci ve svém podniku.

Sponzorům ceny velice děkujeme.