Cyklozaměstnavatel - Do práce na kole

Cyklozaměstnavatel

Ostrava / Price

Cyklozaměstnavatel

Tuto výhru získá vítěz Cyklozaměstnavatel roku v každém městě.
Výherce soutěže Cyklozaměstnavatel města získá certifikaci Cyklozaměstnavatel www.cyklozamestnavatel.cz po dobu 1 roku zdarma.

Jedná se o evropský standard Certifikovaný zaměstnavatel, který v České republice zavedlo Partnerství , o.p.s. www.partnerstvi-ops.cz . Hodnocení je rozděleno do čtyř tematických oblastí zaměřených na propagaci jízdy na kole, firemní aktivity, kvalitu, dostupnost a bezpečnost stání pro kola, zázemí, které mají zaměstnanci dojíždějící do práce na kole k dispozici.”