Pravidla Cyklozaměstnavatel roku - Do práce na kole

Pravidla Cyklozaměstnavatel roku

Zlín / Price

Pravidla  Cyklozaměstnavatel  roku

Cyklozaměstnavatel roku

Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím některého svého zaměstnance či zaměstnankyně, kteří se účastní v daném roce Květnové výzvy Do práce na kole. Přihlášení organizace proběhne vyplněním dotazníku v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najde každý účastník a účastnice ve svém registračním profilu.

Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance a zaměstnankyně v udržitelném dopravování se do práce. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatně soutěžící subjekt.

Titul Cyklozaměstnavatel roku vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá ve svém městě největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující udržitelné dopravování svých zaměstnanců.

Organizaci, která v dotazníku dosáhne nejvyššího počtu bodů, může navštívit místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu potvrdí finálního vítěze.

Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 31. května.

Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (organizace) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž.

Titul nemůže získat žádná z organizací, která byla vítězem kategorie v daném městě v minulých dvou letech.

Na účast v soutěži lze navázat i certifikovaným evropským standardem pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance v podpoře dojíždění do práce na kole či jiné formě udržitelné dopravy.