Pravidla Květnové výzvy Do práce na kole 2023 - Do práce na kole

Pravidla Květnové výzvy Do práce na kole 2023

Květnová výzva Do práce na kole (či pěšky, na koloběžce či poklusem) je určena pro týmy zaměstnanců. Hlásit se můžete z celého Česka (i ze zahraničí)*.

Kategorie výzvy pro rok 2023

V letošním roce jsou vypsány tyto kategorie (podrobná pravidla pro každou kategorii najdete níže v textu).

Pravidelnost týmů je hlavní kategorií celé výzvy, ve které jde o to, aby celý váš dvou až pětičlenný tým v průběhu května jezdil/běhal/chodil do práce co nejčastěji (abyste byli zařazeni do slosování o věcné ceny, musíte absolvovat alespoň 66 % cest do práce a z práce aktivně, bezmotorově).

Zelené kilometry jednotlivců a Zelené kilometry po svých – kategorie pro okresní přeborníky, co si rádi dávají do těla a denně našlapají (uběhnou, ujdou) opravdu hódně kilometrů.

Cyklozaměstnavatel roku – klání pro firmy, které ukázkově podporují své zaměstnance v šetrné dopravě do práce (na kole, během či pěšky). Tuto anketu v rámci závěrečného večírku vyhlašuje každé město zvlášť, ale zároveň odměňujeme i jednoho nejlepšího z celé republiky (vizte podrobná pravidla).

Cykloměsto a Cykloskokan Do práce na kole – zapojená města hodnotíme na základě podrobného dotazníku zohledňujícího ukazatele podmínek pohybu a pocitů cyklistů v daném městě. Cykloměsta Do práce na kole 2023 budou vyhlášena v průběhu září (vizte podrobná pravidla). Od roku 2022 vyhlašujeme titul Cykloskokan Do práce na kole.

Každé město si může pravidla mírně obměnit, proto se podívejte, v jakých kategoriích se můžete zúčastnit právě u vás.

Pokud budete mít i přesto dotazy týkající se pravidel, kontaktujte nás na kontakt@dopracenakole.cz.

Zápis cest

Své cesty máte možnost zapsat do 3. června do 23:59 hodin, abychom stihli vylosovat oceněné, nadepsat diplomy a zabalit ceny na závěrečné večírky.

Pro registraci je třeba zvolit kterékoliv z vypsaných českých pořadatelských měst, ať už tamní akce využijete, či ne.

Obecná pravidla

Do výzvy Do práce na kole (či pěšky) se mohou zapojit účastníci a účastnice z celé republiky starší 16 let.

Registrace probíhá na stránkách www.dopracenakole.cz. Při registraci si jako spádové město vyberte jedno z měst, ve které budete chodit, běhat, či jezdit na kole. Při výběru města zohledněte, že v tomto městě budete případně vyhlášeni v rámci závěrečného vyhlášení. Akce na triko můžete navštívit a využít v kterémkoli městě.

Podrobná pravidla

Základním předpokladem účasti ve výzvě je registrace, která běží do 30. dubna 2023 na www.dopracenakole.cz, uhrazení účastnického poplatku a sestavení týmu 2-5 účastníků. Výzvy se můžete účastnit i jednotlivě, v těch kategoriích, které nejsou určeny výhradně pro týmy.

Výše účastnického poplatku závisí na datu vaší registrace. Pro registraci v období od 1. února 2023 do 28. února 2023 (včetně) je výše poplatku 430 Kč, pro registraci v období od 1. března do 30. března 2023 (včetně) je výše poplatku 450 Kč,  pro registraci od 1. dubna do 15. dubna 2023 je výše poplatku 470 Kč a pro registraci od 16. dubna do 30. dubna 2023 je výše poplatku 520 Kč. EDIT: Registrace prodloužena (bez garance dodání startovního balíčku) do 7. května 2023.

V každém období registrace mohou účastníci zvolit také benefiční startovné ve výši 750 Kč, jehož poměrná část je určena pro další rozvoj výzvy Do práce na kole (rozvoj IT systému, navýšení kapacit týmu) a pro vzdělávací programy pro školy, které organizuje spolek AutoMat. V ceně účastnického poplatku obdrží účastník tričko podle své volby či nákrčník, možnost vstupu na Akce na triko a na závěrečný večírek.

Uvedené ceny jsou  osvobozeny od DPH.

V jedné organizaci může vzniknout libovolný počet týmů. Tým je registrován pod jednou pobočkou jedné organizace. Pokud účastník či účastnice nesežene do týmu žádného kolegu či kolegyni, může sestavit tým s kýmkoliv jiným (s lidmi z jiné pobočky nebo z jiné organizace, z okruhu přátel či rodiny nebo může najít člena týmu přes Facebookové skupiny Do práce na kole v jednotlivých městech). Vždy je třeba zvolit pro jeden tým jedno město.

Trička jsou distribuována všem členům týmu současně na jejich pobočku.

Člen či členka týmu může kdykoliv na vlastní žádost z týmu vystoupit. Rozhodnutí je nevratné, do týmu se nelze vrátit, k výsledkům tohoto člena*ky se při vyhodnocení výsledku týmu nepřihlíží.  V průběhu běžící výzvy nelze být nahrazen*a jinou osobou. Zůstane-li v týmu pouze jeden účastník*ce, bude se účastnit pouze v kategorii určené jednotlivcům.

Záznam trasy

V rámci výzvy lze zapisovat jakoukoliv cestu do práce či z práce, ze školy, z nákupu, kterou účastník*ce uskuteční na bezmotorovém dopravním prostředku (kolo, koloběžka, skate, …), případně pěšky či během. Povolena jsou i elektrokola. Maximální počet tras, které lze započítat za jeden den, jsou dvě.

Minimální délka trasy v jednom směru musí činit alespoň 1,5 km.

V případě práce z domova (home office) lze místo cesty do/z práce zapsat také zdravotní procházku/vyjížďku či jinou bezmotorovou cestu (na nákup, atp.).

Jednotlivé způsoby dopravy lze během běhu Do práce na kole libovolně střídat. Zvolený způsob dopravy si účastník také pravidelně zaznamenává na webovém profilu či v mobilní aplikaci.

Každý člen a členka týmu prostřednictvím svého webového profilu či některé mobilní aplikace zaznamenává vzdálenost a způsob, jakým trasu urazí, a to pomocí některého z uvedených způsobů:

  • mobilní aplikace Do práce na kole, Cyclers, Strava, Na kole Prahou (z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky),
  • ruční nahrání GPX souborů z jiných aplikací,
  • vyplnění typické trasy v registračním systému,
  • vyplnění počtu absolvovaných kilometrů do tabulky v kalendáři v systému,

Započítávají se i kombinované cesty, které jsou zčásti vykonávány vlastní silou a jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, metro, trolejbus, auto). V rámci těchto cest lze započítat pouze tu část trasy, na které se pohybuje účastník vlastními silami, pokud má tato část v součtu (v jednom směru) délku alespoň 1,5 km.

Zaznamenávat aktivity ručně je možné maximálně 8 dní nazpět (tedy např. v pondělí je možné zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí). Po skončení výzvy lze zapisovat jízdy nejpozději do  3. 6. 2023 23:59 hodin.

Vyhlášení výsledků a předání lokálních cen se uskutečňuje ve městě, ve kterém je účastník*ce do výzvy registrován*a. Výsledky celorepublikových kategorií budou vyhlášeny v rámci závěrečného večírku, který se bude konat v měsíci červnu v Praze.

 

Pravidelnost

1. Pravidelnost týmů

Kategorie Pravidelnost týmů se vyhlašuje pro období od 1. května do 31. května včetně.
Kategorie je vyhlašována na celorepublikové i městské úrovni.
Výhry v kategorii se (ve většině měst) udělují na základě slosování všech zúčastněných týmů, které dosáhly (po zprůměrování hodnot osobní pravidelnosti všech členů týmu) pravidelnosti 66,6 % na městské úrovni a 90 % na celorepublikové úrovni.

 

Osobní pravidelnost se počítá dle vzorce:

počet ekologických cest (či home office) za měsíc květen
______________________________________________________  x 100
dvojnásobek počtu pracovních dní konkrétního jedince

 

Skupinová pravidelnost se počítá dle vzorce:

počet ekologických cest všech členů*ek týmu
____________________________________________________________  x 100
dvojnásobek celkového počtu pracovních dní všech členů týmu

 

Celkový počet zapsaných cest jednotlivých členů a členek týmu vychází z reálně zapsaného stavu.

Místní městský*á koordinátor*ka vylosuje minimálně tři vítězné týmy ze svého města, které splňují podmínku nejméně 66,6% pravidelnosti a vyhlásí a ocení je na závěrečném večírku v červnu 2023.

Hlavní organizátor vylosuje dvacet pět vítězných týmů z celého Česka, které splňují podmínku nejméně 66,6% pravidelnosti a odmění je startovným zdarma pro příští ročník pro celý tým.

Hlavní organizátor vylosuje pět vítězných týmů z celého Česka, které splňují podmínku nejméně 90% pravidelnosti a vyhlásí a ocení je v červnu 2023.

 

Ostatní kategorie

2. Zelené kilometry jednotlivců

Kategorie Zelené kilometry jednotlivců se odehrává v období od 1. května do 31. května 2023 včetně. Kategorie je vyhlašována na celostátní i městské úrovni.

Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujde, uběhne či ujede vlastními silami, si zaznamenává do systému.

Místní městský*á organizátor*ka oznámí na závěrečném vyhlášení výsledků, který účastník a účastnice urazili bezmotorově za měsíc květen nejvíce kilometrů a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.

Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kteří tři účastníci a tři účastnice v rámci celé republiky urazili za měsíc květen nejvíce kilometrů a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.

3. Zelené kilometry po svých

Kategorie Zelené kilometry po svých se odehrává v období od 1. května do 31. května 2023 včetně. Kategorie je vyhlašována na celostátní i městské úrovni.

Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujde či uběhne  vlastními silami, si zaznamenává do systému.

Místní městský*á organizátor*ka oznámí na závěrečném vyhlášení výsledků, který chodec (běžec), a chodkyně (běžkyně) v rámci daného města ušli či uběhli nejvíce a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.

Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kteří tři chodci a chodkyně (běžci/běžkyně) v rámci celé republiky nachodili či naběhali nejvíce a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.

4. Cyklozaměstnavatel roku

Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím některého svého zaměstnance či zaměstnankyně, kteří se účastní v daném roce Květnové výzvy Do práce na kole. Přihlášení organizace proběhne vyplněním dotazníku v anketě Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najde každý účastník a účastnice ve svém registračním profilu.

Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance a zaměstnankyně v udržitelném dopravování se do práce. Má-li firma více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt hodnocen*a samostatně.

Titul Cyklozaměstnavatel roku vyhrává ta firma, která získá ve svém městě největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující udržitelné dopravování svých zaměstnanců.

Organizaci, která v dotazníku dosáhne nejvyššího počtu bodů, může navštívit místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v dané  firmě potvrdí finálního vítěze.

Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 25. května.

Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda firma (organizace) uspořádala v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž/výzvu v rámci Do práce na kole.

Titul nemůže získat žádná z organizací, která byla vítězem kategorie v daném městě v minulých dvou letech.

Na účast v anketě Cyklozaměstnavatel lze navázat i certifikovaným evropským standardem pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance v podpoře dojíždění do práce na kole či jiné formě udržitelné dopravy.

5. Cykloměsto a Cykloskokan Do práce na kole

Cykloměsto Do práce na kole se hodnotí na základě podrobného dotazníku zohledňujícího ukazatele podmínek pohybu a pocitů a cyklistů*tek v zapojených městech. Odborná komise organizátorů posoudí nejen výsledky dotazníku účastníků, ale zohlední také nárůst počtu účastníků oproti loňskému roku, podíl účastníků na počtu obyvatel města, největší celkovou pravidelnost ve městě. Dotazník bude přístupný k vyplnění do 30. 6. 2023. Dotazník je možné šířit i mimo účastníky a účastnice Do práce na kole.

Cykloměsta Do práce na kole 2023 budou vyhlášena v průběhu září 2023 (termín bude blíže upřesněn). Následně oslovíme zástupce zapojených měst a spolků s další informacemi. Titul nemůže získat žádné z měst, které byla vítězem kategorie Cykloměsto v minulých dvou letech.

Od roku 2022 vyhlašujeme kategorii Cykloskokan Do práce na kole, kde na základě vybraných otázek dotazník Cykloměsto vyhodnotíme a oceníme města, která v posledním roce udělala v oblasti udržitelné mobility největší pokrok.