Galerie výtvarného umění v Hodoníně - Do práce na kole