Pravidla Lednové výzvy - Do práce na kole

Pravidla Lednové výzvy

V Lednové výzvě je vyhlášena pouze jedna soutěžní kategorie – pravidelnost jednotlivců.

  1. Lednová výzva se koná v týdnu 15.-21. 1. 2024.
  2. Výzva je určena jednotlivcům, kteří se zaregistrují do 17. ledna 2024 do 23:59 hodin prostřednictvím registračního systému. Účast v týdenní Lednové výzvě je zdarma.
  3. V Lednové výzvě Do práce na kole je vyhlašována pouze jedna kategorie, a to pravidelnost jednotlivců.
  4. Každý účastník*ice zaznamenává své jízdy na kole, chůzi či běhání pomocí mobilní aplikace Cyclers, Na kole Prahou, Strava, Do práce na kole či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací. Další možností je ruční vyplnění trasy či počtu kilometrů v registračním systému. Z mobilní aplikace Cyclers a Na kole Prahou se vykonané trasy do webového profilu nahrávají po propojení automaticky.
  5. Ručně můžete své trasy zaznamenat nejpozději do 24. 1. 2024 do 23:59.
  6. Do výzvy se započítává jakákoliv cesta, kterou účastník*ce uskuteční na kole, koloběžce či pěšky. Maximální počet tras, které lze započítat za jeden den, je dvě.
  7. Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci*ce do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
  8. Započítávají se i kombinované cesty, které jsou zčásti vykonávány vlastní silou a zčásti jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). V rámci těchto cest lze započítat pouze tu část trasy, na které se pohybuje účastník vlastními silami, pokud má tato část délku alespoň 1,5 km.
  9. Ze všech účastníků*ic s pravidelností nad 66 % vylosujeme 10 šťastných, kteří vyhrají startovné pro celý tým (max. 5 osob) do Květnové výzvy Do práce na kole 2024. Výherce budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
  10. Dostat se do slosování má možnost účastník*nice, který*á v tomto týdnu vykoná alespoň 6 cest na kole nebo po svých (zbytek cest si označí jako dovolená/žádná cesta) a je ke konci Lednové výzvy odběratelem*kou newsletteru Cyklonoviny Do práce na kole.
Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři