Centrum dopravního výzkumu Brno - Do práce na kole

Centrum dopravního výzkumu Brno

Brno / Výhra

Centrum dopravního výzkumu Brno

Výzkumný institut Centrum dopravního výzkumu Brno věnuje vítěznému týmu batoh. láhev, pumpu a další drobnosti pro cyklisty.

Posláním CDV je uskutečňovat výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti dopravy, poskytovat odborně nezávislou expertní a servisní podporu pro ministerstva (zejména dopravy, vnitra a životního prostředí), krajské, městské a obecní orgány státní správy a samosprávy pro jejich strategické a taktické rozhodování, být oporou a nástrojem transferu znalostí komerčním subjektům s cílem posílit jejich konkurenceschopnost v domácím i evropském měřítku, zastupovat resort dopravy v mezinárodních organizacích a být aktivní i na poli vzdělávacím.

www.cdv.cz

Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Mediální partneři