Evropský standard Certifikovaný zaměstnavatel - Do práce na kole

Evropský standard Certifikovaný zaměstnavatel

Hranice / Výhra

Evropský standard Certifikovaný zaměstnavatel

Tuto výhru získá vítěz Cyklozaměstnavatel roku v každém městě.
„Výherce soutěže Cyklozaměstnavatel města získá certifikaci Cyklozaměstnavatel www.cyklozamestnavatel.cz po dobu 1 roku zdarma. Jedná se o evropský standard Certifikovaný zaměstnavatel, který v České republice zavedlo Partnerství , o.p.s. www.partnerstvi-ops.cz . Hodnocení je rozděleno do čtyř tematických oblastí zaměřených na propagaci jízdy na kole, firemní aktivity, kvalitu, dostupnost a bezpečnost stání pro kola, zázemí, které mají zaměstnanci dojíždějící do práce na kole k dispozici.“

Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři