Pravidla Cyklozaměstnavatel roku - Do práce na kole

Pravidla Cyklozaměstnavatel roku

Otrokovice / Výhra

Pravidla Cyklozaměstnavatel  roku

Cyklozaměstnavatel roku

Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím některého svého zaměstnance, který se účastní v daném roce výzvy Do práce na kole. Přihlášení organizace proběhne vyplněním dotazníku v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najde každý účastník ve svém registračním profilu.

Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v udržitelném dopravování se do práce. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatně soutěžící subjekt.

Titul Cyklozaměstnavatel roku vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá ve svém městě největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující udržitelné dopravování svých zaměstnanců.

Organizaci, která v dotazníku dosáhne nejvyššího počtu bodů, může navštívit místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu potvrdí finálního vítěze.

Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 29. května.

Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (organizace) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž.

Titul nemůže získat žádná z organizací, která byla vítězem kategorie v daném městě v minulých dvou letech.

Na účast v soutěži lze navázat i certifikovaným evropským standardem pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance v podpoře dojíždění do práce na kole či jiné formě udržitelné dopravy.
Jedná se o evropský standard Certifikovaný zaměstnavatel, který v České republice zavedlo Partnerství , o.p.s. www.partnerstvi-ops.cz . Hodnocení je rozděleno do čtyř tematických oblastí zaměřených na propagaci jízdy na kole, firemní aktivity, kvalitu, dostupnost a bezpečnost stání pro kola, zázemí, které mají zaměstnanci dojíždějící do práce na kole k dispozici.

Výzvu pořádá
Generální partner
Národní partneři
Partneři
Mediální partneři