Pravidla Květnové výzvy Do práce na kole 2024 - Do práce na kole

Pravidla Květnové výzvy Do práce na kole 2024

Květnová výzva Do práce na kole (či pěšky, na koloběžce či poklusem) je určena pro týmy lidí pracujících, pro žactvo a studentstvo, OSVČ ale i pro důchodce a důchodkyně. Hlásit se můžete z celého Česka (i ze zahraničí)* a pokud nemáte tým, zúčastněte se sami za sebe. Výzvu pořádá spolek AutoMat a zapojená města. 

Kategorie Květnové výzvy pro rok 2024

V letošním roce jsou vypsány tyto kategorie (podrobná pravidla pro každou kategorii najdete níže v textu).

Pravidelnost týmů je hlavní kategorií celé výzvy, ve které jde o to, aby celý váš dvou až pětičlenný tým v průběhu května jezdil/běhal/chodil do práce co nejčastěji (abyste byli zařazeni do slosování o věcné ceny, musíte absolvovat alespoň 66,6 % cest do práce a z práce udržitelně – na kole, pěšky, poklusem, na elektrokole atp.).

Zelené kilometry jednotlivců a Zelené kilometry po svých – kategorie pro okresní přeborníky, co si rádi dávají do těla a denně našlapají (uběhnou, ujdou) opravdu hodně kilometrů.

Cyklozaměstnavatel roku – klání pro firmy, které ukázkově podporují své zaměstnance v šetrné dopravě do práce (na kole, během či pěšky). Tuto anketu v rámci závěrečného večírku vyhlašuje každé město zvlášť, ale zároveň odměňujeme i jednoho nejlepšího Cyklozaměstnavatele z celé republiky (vizte podrobná pravidla níže.

Cykloměsto a Cykloskokan Do práce na kole – zapojená města hodnotí účastníci a účastnice Květnové výzvy a také veřejnost na základě podrobného dotazníku zohledňujícího ukazatele podmínek pro pohyb a  také pocitů cyklistů a cyklistek v daném městě. Cykloměsta Do práce na kole 2024 budou vyhlášena v průběhu září (vizte podrobná pravidla níže). Od roku 2022 vyhlašujeme titul Cykloskokan Do práce na kole, který vyhrává město, které podle hodnocení respondentů a respondentek učinilo za 1-2 roky největší pokrok kupředu.

Každé město si může pravidla mírně obměnit, proto se podívejte, v jakých kategoriích se můžete zúčastnit právě u vás.

Pokud budete mít i přesto dotazy týkající se pravidel, kontaktujte nás na kontakt@dopracenakole.cz.

Zápis cest

Své cesty máte možnost v květnu zapisovat až 15 dní zpětně (dobu zapisování jsme letos prodloužili). Poslední zápis cest je poté 3. června ve 23:59 hodin, tedy ještě 3 dny po skončení výzvy. A to proto, abychom stihli vylosovat oceněné, nadepsat diplomy a zabalit ceny na závěrečné vyhlášení výsledků.

Obecná pravidla

Do výzvy Do práce na kole (či pěšky) se mohou zapojit účastníci a účastnice z celé republiky starší 16 let.

Registrace probíhá na stránkách www.dopracenakole.cz. Při registraci si jako spádové město vyberte jedno z měst, ve které budete chodit, běhat, či jezdit na kole. Při výběru města zohledněte, že v tomto městě budete případně vyhlášeni v rámci závěrečného vyhlášení. Akce na triko můžete navštívit a využít v kterémkoli městě, kde Akce na triko probíhají.

Podrobná pravidla

Základním předpokladem účasti ve výzvě je registrace, která běží v hlavním termínu do 30. dubna 2024 na www.dopracenakole.cz (ale otevřená je i v květnu bez možnosti získat tričko či ponožky z důvodů uzavřeného logistického systému), uhrazení účastnického poplatku a sestavení týmu 2-5 účastníků. Výzvy se můžete účastnit i jednotlivě, nebudete ale zarhnutí do kategorie Pravidelnost, která je týmová. Svou pravidelnost však uvidíte v systému Do práce na kole.

Výše účastnického poplatku závisí na datu vaší registrace. Podrobnosti i cenových vlnách najdete zde.

V jedné organizaci může vzniknout libovolný počet týmů. Tým je registrován pod jednou pobočkou jedné organizace. Pokud účastník či účastnice nesežene do týmu žádného kolegu či kolegyni, může sestavit tým s kýmkoliv jiným (s lidmi z jiné pobočky nebo z jiné organizace, z okruhu přátel či rodiny nebo může najít člena týmu přes Facebookové skupiny Do práce na kole v jednotlivých městech). Vždy je třeba zvolit pro jeden tým jedno město.

Trička jsou distribuována podle data zaplacení či schválení firemním koordinátorem či koordinátorkou na konci dané vlny na danou pobočku všem schváleným (zaplaceným) členům a členkám týmu najednou.

Člen či členka týmu může kdykoliv na vlastní žádost z týmu vystoupit. Rozhodnutí je nevratné, do týmu se nelze vrátit, k výsledkům tohoto člena*ky se při vyhodnocení výsledku týmu nepřihlíží.  V průběhu běžící výzvy nelze být nahrazen*a jinou osobou. Zůstane-li v týmu pouze jeden účastník*ce, bude se účastnit pouze v kategorii určené jednotlivcům.

Záznam trasy

V rámci výzvy lze zapisovat jakoukoliv cestu do práce či z práce, ze školy, z nákupu, kterou účastník*ce uskuteční na udržitelném dopravním prostředku (kolo, koloběžka, skate, …), případně pěšky či během. Povolena jsou i elektrokola. Zapisovat si lze cesty, které byste jinak bývali mohli vykonat v autě. Prosíme, nezapisujte si cesty, které jsou čistě výletnické, sportovní.

Maximální počet tras, které lze započítat za jeden den, jsou dvě. Pokud jste realizovali více cest, můžete je sloučit do jedné cesty tam a do druhé zpět.

Minimální délka trasy v jednom směru musí činit alespoň 1,5 km.

V případě práce z domova (home office) lze místo cesty do/z práce zapsat také zdravotní procházku/vyjížďku či jinou bezmotorovou cestu (na nákup, atp.). Pokud nikam necestujete, zvolte v systému možnost home office (nesníží vám to pravidelnost).

Jednotlivé způsoby dopravy lze během běhu Do práce na kole libovolně střídat. Zvolený způsob dopravy si účastník také pravidelně zaznamenává na webovém profilu či v mobilní aplikaci.

Každý člen a členka týmu prostřednictvím svého webového profilu či některé mobilní aplikace zaznamenává vzdálenost a způsob, jakým trasu urazí, a to pomocí některého z uvedených způsobů:

  • ruční nahrání GPX souborů z jiných aplikací,
  • vyplnění typické trasy v registračním systému,
  • vyplnění počtu absolvovaných kilometrů do tabulky v kalendáři v systému,
  • mobilní aplikace Cyclers, Strava, Na kole Prahou (z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky).

Započítávají se i kombinované cesty, které jsou zčásti vykonávány vlastní silou a jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, metro, trolejbus, auto). V rámci těchto cest lze započítat pouze tu část trasy, na které se pohybuje účastník vlastními silami, pokud má tato část v součtu (v jednom směru) délku alespoň 1,5 km. Pokud jedete MHD celou cestu, nesníží vám to procento pravidelnosti (tzn. výsledek je stejný jako např. home office).

Zaznamenávat aktivity ručně je možné maximálně 15 dní nazpět. Po skončení výzvy lze zapisovat jízdy nejpozději do  3. 6. 2024 23:59 hodin.

Vyhlášení výsledků a předání lokálních cen se uskutečňuje ve městě, ve kterém je účastník*ce do výzvy registrován*a. Výsledky celorepublikových kategorií budou vyhlášeny v rámci závěrečného vyhlášení, který se bude konat v měsíci červnu v Praze.

 

Pravidelnost

1. Pravidelnost týmů

Kategorie Pravidelnost týmů se vyhlašuje pro období od 1. května do 31. května včetně.
Kategorie je vyhlašována na celorepublikové i městské úrovni.
Výhry v kategorii se (ve většině měst) udělují na základě slosování všech zúčastněných týmů, které dosáhly (po zprůměrování hodnot osobní pravidelnosti všech členů týmu) pravidelnosti 66 % na městské úrovni a 90 % na celorepublikové úrovni.

 

Osobní pravidelnost se počítá dle vzorce:

počet ekologických cest (či home office) za měsíc květen
______________________________________________________  x 100
dvojnásobek počtu pracovních dní konkrétního jedince

 

Skupinová pravidelnost se počítá dle vzorce:

počet ekologických cest všech členů*ek týmu
____________________________________________________________  x 100
dvojnásobek celkového počtu pracovních dní všech členů týmu

Místní městský*á koordinátor*ka vylosuje minimálně tři vítězné týmy ze svého města, které splňují podmínku nejméně 66,6% pravidelnosti a vyhlásí a ocení je na závěrečném vyhlášení výsledků v červnu 2024.

Hlavní organizátor vylosuje dvacet pět vítězných týmů z celého Česka, které splňují podmínku nejméně 66,6% pravidelnosti a ocení je v červnu 2024.

Hlavní organizátor vylosuje pět vítězných týmů z celého Česka, které splňují podmínku nejméně 90% pravidelnosti a vyhlásí a ocení je v červnu 2024.

 

Ostatní kategorie

2. Zelené kilometry jednotlivců

Tato kategorie je v systému Do práce na kole sledována ilustrativně, pro přehled, neboť víme, že porovnávat své výsledky lidi baví. Nejde však o hlavní kategorii výzvy, tou je pro nás Pravidelnost, která má skutečný dopad na zdraví, bezpečnost měst a také na planetu. Výsledky se řadí podle počtu nachozených nebo najetých kilometrů. Pro možnost umístit se v kategorii Zelených kilometrů je potřeba zaznamenávat cesty přes GPX soubory.

Kategorie Zelené kilometry jednotlivců se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně. Kategorie je vyhlašována na celostátní i městské úrovni.

Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujde, uběhne či ujede vlastními silami, si zaznamenává do systému.

Místní městský*á organizátor*ka oznámí na závěrečném vyhlášení výsledků, který účastník a účastnice urazili udržitelně za měsíc květen nejvíce kilometrů a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.

Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kteří tři účastníci a tři účastnice v rámci celé republiky urazili za měsíc květen nejvíce kilometrů a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.

3. Zelené kilometry po svých

Kategorie Zelené kilometry po svých se odehrává v období od 1. května do 31. května včetně. Kategorie je vyhlašována na celostátní i městské úrovni.

Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujde či uběhne  vlastními silami, si zaznamenává do systému.

Místní městský*á organizátor*ka oznámí na závěrečném vyhlášení výsledků, který chodec (běžec), a chodkyně (běžkyně) v rámci daného města ušli či uběhli nejvíce a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.

Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kteří tři chodci a chodkyně (běžci/běžkyně) v rámci celé republiky nachodili či naběhali nejvíce a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.

4. Cyklozaměstnavatel roku

Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím některého svého zaměstnance či zaměstnankyně, kteří se účastní v daném roce Květnové výzvy Do práce na kole. Přihlášení organizace proběhne vyplněním dotazníku v anketě Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najde každý účastník a účastnice ve svém mailu Do práce na kole, a to v polovině května (stačí při vyhledávání zadat „Cyklozaměstnavatel“). Vyplnit dotazník můžete do 31. května 2024.

Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance a zaměstnankyně v udržitelném dopravování se do práce. Má-li firma více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt hodnocen*a samostatně.

Titul Cyklozaměstnavatel roku vyhrává ta firma, která získá ve svém městě největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující udržitelné dopravování svých zaměstnanců.

Organizaci, která v dotazníku dosáhne nejvyššího počtu bodů, může navštívit místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v dané  firmě potvrdí finálního vítěze.

Titul nemůže získat žádná z organizací, která byla vítězem kategorie v daném městě v minulých dvou letech.

Na účast v anketě Cyklozaměstnavatel lze navázat i certifikovaným evropským standardem pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance v podpoře dojíždění do práce na kole či jiné formě udržitelné dopravy.

5. Cykloměsto a Cykloskokan Do práce na kole

Cykloměsto Do práce na kole se hodnotí na základě podrobného dotazníku zohledňujícího ukazatele podmínek pohybu a pocitů a cyklistů*tek v zapojených městech. Odborná komise organizátorů posoudí nejen výsledky dotazníku účastníků, ale zohlední také nárůst počtu účastníků oproti loňskému roku, podíl účastníků na počtu obyvatel města, největší celkovou pravidelnost ve městě a také výsledek města v žebříčku nástroje CykloRank Česko. Dotazník bude přístupný k vyplnění do 31. července 2024.

Dotazník je možné šířit i mimo účastníky a účastnice Do práce na kole, tedy k široké veřejnosti.

Cykloměsta Do práce na kole 2024 budou vyhlášena v průběhu září a října 2024 (termín bude blíže upřesněn). Následně oslovíme zástupce zapojených měst a spolků s další informacemi. Titul nemůže získat žádné z měst, které byla vítězem kategorie Cykloměsto v minulých dvou letech.

Od roku 2022 vyhlašujeme kategorii Cykloskokan Do práce na kole, kde na základě vybraných otázek dotazníku Cykloměsto Do práce na kole vyhodnotíme a oceníme města, která v posledním roce udělala v oblasti udržitelné mobility největší pokrok.

Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři