Podrobná pravidla výzvy Do práce na kole 2021 - Do práce na kole

Podrobná pravidla výzvy Do práce na kole 2021

Organizátorem výzvy Do práce na kole je Auto*Mat, z.s. se sídlem Vodičkova 36, 110 00 Praha 1.

Do výzvy Do práce na kole (či pěšky) se mohou zapojit účastníci a účastnice z celé republiky starší 16 let.

Registrace probíhá na stránkách www.dopracenakole.cz. Při registraci si jako spádové město vyberte jedno ze soutěžních měst, za které budete soutěžit. Při výběru prosím zohledněte, že v tomto městě vám budou nabízeny “akce na triko” i závěrečné vyhlášení.

Obecná pravidla:

 1. Základním předpokladem účasti ve výzvě je sestavení týmu 2-5 účastníků, registrace do 30. dubna 2021 na www.dopracenakole.cz a uhrazení účastnického poplatku. Výzvy se mohou účastnit i jednotlivci, kteří budou oceněni v těch kategoriích, které nejsou určeny výhradně pro týmy.
 2. Výše účastnického poplatku závisí na datu registrace. Pro registraci v období od 1. února 2020 do 28. února 2021 (včetně) je výše poplatku 320 Kč, pro registraci v období od 1. března do 30. března 2021 (včetně) je výše poplatku 350 Kč,  pro registraci od 1. dubna do 15. dubna 2021 je výše poplatku 430 Kč a pro registraci od 16. dubna do 30. dubna 2021 je výše poplatku 490 Kč. V každém období registrace může účastník zvolit také benefiční startovné ve výši 590 Kč, jehož poměrná část je určena na vzdělávací programy pro školy, které organizuje spolek AutoMat. V ceně účastnického poplatku obdrží účastník soutěžní tričko (či nákrčník), možnost vstupu na “akce na triko” a závěrečný večírek. Registrace po 1. květnu 2021 je možná za poplatek 490 Kč, ale bez nároku na účastnické tričko či nákrčník. Uvedené ceny jsou pro jednotlivce uvedeny včetně DPH. Pokud hradí účastnický poplatek zaměstnavatel, faktura bude obsahovat navýšení o DPH ve výši 21 %.
 3. V jedné organizaci může vzniknout libovolný počet týmů. Tým je registrován pod jednou pobočkou jedné organizace. Pokud účastník nesežene do týmu žádného kolegu, může sestavit tým s kýmkoliv jiným (s lidmi z jiné pobočky nebo z jiné organizace, z okruhu přátel či rodiny nebo může najít člena týmu přes FB skupiny Do práce na kole v jednotlivých městech). Vždy je třeba zvolit pro jeden tým jedno město. Trička jsou distribuována všem členům týmu současně na jejich pobočku.
 4. Člen týmu může kdykoliv na vlastní žádost z týmu vystoupit. Rozhodnutí je nezvratné, do týmu se nelze vrátit, k výsledkům tohoto člena se při vyhodnocení výsledku týmu nepřihlíží.  V průběhu soutěže nelze být nahrazen jinou osobou. Zůstane-li v týmu pouze jeden účastník, bude se účastnit pouze v kategorii určené jednotlivcům.
 5. Firemní koordinátoři, v jejichž firmě dojde v roce 2021 k navýšení počtu účastníků květnové výzvy oproti roku 2020 alespoň o jednoho člena, budou v červnu 2021 zařazeni do slosování o  cykloservis pro celou firmu (max. 20 kol)  od společnosti kolofix.cz. Servis bude poskytnut v rámci jednoho předem dohodnutého dne.

  Záznam trasy

 6. V rámci výzvy lze zapisovat jakoukoliv cestu (letos nejen do práce či z práce), kterou účastník uskuteční na bezmotorovém dopravním prostředku (kolo, koloběžka, skate…), případně pěšky či během. Povolena jsou i elektrokola. Maximální počet tras, které lze započítat za jeden den, jsou dvě. Minimální délka trasy v jednom směru musí činit alespoň 1,5 km.
 7. V případě práce z domova lze místo cesty do/z práce zapsat také zdravotní procházku/vyjížďku či jinou bezmotorovou cestu. Pokud půjdete za den na dvě zdravotní vycházky, zapište si je jako cestu tam a zpět. Pokud jen na jednu, rozdělte její trasu na dvě cesty a ty si zapište jako tam a zpět (v případě užití aplikace je nutné v polovině cesty zapisování uložit a započít nové měření cesty zpět).
 8.  V rámci výzvy si lze dále zapisovat i jakoukoliv sportovní domácí aktivitu (např. jízda na rotopedu, jóga, posilování). Tato varianta umožňuje účast i lidem pracujícím v rámci home office či v jiném obdobném režimu.
 9. Jednotlivé aktivity lze během soutěže libovolně střídat. Zvolený způsob dopravy si účastník také pravidelně zaznamenává na webovém profilu či v mobilní aplikaci.
 10. Při zapisování jednotlivých cest účastník do svého webového profilu zaznamená vzdálenost a způsob, jakým trasu urazí, a to pomocí některého z uvedených způsobů:
  1. mobilní aplikace Do práce na kole, Cyclers, Strava, Na kole Prahou (z mobilní aplikace se jízdy do webového profilu nahrávají automaticky),
  2. ruční nahrání GPX souborů z jiných aplikací,
  3. vyplnění typické trasy v registračním systému,
  4. vyplnění počtu absolvovaných km do tabulky v kalendáři v registračním systému
 11. Započítávají se i kombinované cesty, které jsou zčásti vykonávány vlastní silou a jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, metro, trolejbus, auto). V rámci těchto cest lze započítat pouze tu část trasy, na které se pohybuje účastník vlastními silami, pokud má tato část v součtu (v jednom směru) délku alespoň 1,5 km.
 12. Zaznamenávat aktivity ručně je možné maximálně 8 dní nazpět (tedy např. v pondělí je možné zapsat jízdy nejpozději za uplynulé pondělí). Po skončení výzvy lze zapisovat jízdy nejpozději do 3. 6. 2021 23:59.
 13. Vyhlášení výsledků a předání lokálních cen se uskutečňuje ve městě, ve kterém je účastník do výzvy registrován, případně ve městě, které výzvu  organizuje jako partner. Výsledky celorepublikových kategorií budou vyhlášeny v rámci závěrečného večírku, který se bude konat v měsíci červnu v Praze.

 

Soutěžní kategorie:

Pravidelnost týmů

 1. Kategorie Pravidelnost týmů se vyhlašuje pro období od 1. května do 31. května včetně.
 2. Kategorie je vyhlašována na celorepublikové i městské úrovni.
 3. Výhry v kategorii se udělují na základě slosování všech zúčastněných týmů, které dosáhly (po zprůměrování hodnot osobní pravidelnosti všech členů týmu) pravidelnosti 66,6 % na městské úrovni a 90 % na celorepublikové úrovni.
 4. Osobní pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet eko-cest (či cvičení) za měsíc květen
  ______________________________________________________________________________________   x 100
  dvojnásobek počtu pracovních dní konkrétního jedince

 5. Skupinová pravidelnost se počítá dle vzorce:

  počet ekologických cest (či cvičení) všech členů týmu
  ______________________________________________________________________________________   x 100
  dvojnásobek celkového počtu pracovních dní všech členů týmu

 6. Místní koordinátor vylosuje minimálně tři vítězné týmy ze svého města, které splňují podmínku nejméně 66,6% pravidelnosti a vyhlásí a ocení je na závěrečném večírku v červnu 2021.
 7. Hlavní organizátor vylosuje dvacet pět vítězných týmů z celé ČR, které splňují podmínku nejméně 66,6% pravidelnosti a odmění je startovným zdarma pro příští ročník pro celý tým.
 8. Hlavní organizátor vylosuje pět vítězných týmů z celé ČR, které splňují podmínku nejméně 90% pravidelnosti a vyhlásí a ocení je v červnu 2021.

Zelené kilometry jednotlivců

 1. Kategorie Zelené kilometry jednotlivců se odehrává v období od 1. května do 31. května 2021 včetně.
 2. Kategorie je vyhlašována na celostátní i městské úrovni.
 3. Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujde, uběhne či ujede vlastními silami, si zaznamenává do registračního systému.
 4. Místní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení výsledků, který účastník a účastnice urazil/a bezmotorově za měsíc květen nejvíce kilometrů a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.
 5. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kteří tři účastníci a tři účastnice v rámci celé republiky urazili za měsíc květen nejvíce kilometrů a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel vychází organizátor z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.

Zelené kilometry po svých

 1. Kategorie Zelené kilometry po svých se odehrává v období od 1. května do 31. května 2021 včetně.
 2. Kategorie je vyhlašována na celostátní i městské úrovni.
 3. Počet kilometrů, které každý jednotlivec během měsíce května ujde, uběhne či ujede vlastními silami, si zaznamenává do registračního systému.
 4. Místní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení výsledků, který chodec (běžec), a chodkyně (běžkyně) v rámci daného města ušli či uběhli nejvíce a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.
 5. Hlavní organizátor oznámí na závěrečném vyhlášení, kteří tři chodci a chodkyně (běžci/běžkyně) v rámci celé republiky nachodili či naběhali nejvíce a kolik CO2 ušetřili (za předpokladu, že by stejnou trasu absolvovali autem). Pro tento účel se vychází výhradně z údajů o kilometrech naměřených přes aplikace či GPX soubory.

Cyklozaměstnavatel roku

 1. Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím některého svého zaměstnance, který se účastní v daném roce výzvy Do práce na kole a splňuje etický kodex AutoMatu. Přihlášení organizace proběhne vyplněním dotazníku v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najde každý účastník ve svém registračním profilu.
 2. Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v udržitelném dopravování se do práce. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatně soutěžící subjekt.
 3. Titul Cyklozaměstnavatel roku vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá ve svém městě největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující udržitelné dopravování svých zaměstnanců.
 4. Organizaci, která v dotazníku dosáhne nejvyššího počtu bodů, může navštívit místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu potvrdí finálního vítěze.
 5. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 29. května.
 6. Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (organizace) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutěž.
 7. Titul nemůže získat žádná z organizací, která byla vítězem kategorie v daném městě v minulých dvou letech.
 8. Na účast v soutěži lze navázat i certifikovaným evropským standardem pro zaměstnavatele podporující své zaměstnance v podpoře dojíždění do práce na kole či jiné formě udržitelné dopravy.

Cykloměsto roku

 1. Cykloměsto se hodnotí na základě podrobného dotazníku zohledňujícího ukazatele podmínek pohybu a pocitů cyklistů, běžců a pěších v zapojených městech. Ve vyhodnocení je zohledněna interní analýza přístupů jednotlivých měst k rozvoji udržitelné mobility.
 2. Odborná komise organizátorů posoudí nejen výsledky dotazníku účastníků, ale zohlední také nárůst počtu účastníků oproti loňskému roku, podíl účastníků na počtu obyvatel města, největší celkovou pravidelnost ve městě, uskutečněná cyklo opatření a opatření pro chodce a perspektivu budoucího vývoje.
 3. Cykloměsto roku 2021 budou vyhlášena v průběhu června 2021 (termín bude blíže upřesněn). Následně oslovíme zástupce zapojených měst a spolků pro další informace. Oceníme první tři města, která nejlépe splní všechna výše uvedená kritéria.
 4. Vítězná města získají z naší strany podporu a motivaci k načerpání nové inspirace ze zahraničí.
Výzvu pořádá
Generální partner
Národní partneři
Mediální partneři
Partner