Centrála cestovního ruchu Východní Moravy - Do práce na kole
Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Mediální partneři