Zdravá města, obce, regiony České republiky - Do práce na kole
Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Mediální partneři