Cykloměsto Do práce na kole 2023: Metodika vyhodnocování - Do práce na kole

Cykloměsto Do práce na kole 2023: Metodika vyhodnocování

Nejvyšší váhu (50 %) měly výsledky dotazníků účastníků a účastnic Do práce na kole a také veřejnosti. Jde o subjektivní hodnocení, kdy odpovídali na otázky, jak se jim v daném městě jezdí na kole a chodí pěšky, jak a zda město přistupuje k tvorbě a rozvoji cykloinfrastruktury. Čím nižší výsledné bodové hodnocení, tím je město, obec či region pro lidi na kolech přivětivější. Danou známku následně převádíme na body.

Druhou nejvyšší váhu po dotazníku, 40 %, má CykloRank Česko, nástroj, který hodnotí podíl cyklistické infrastruktury ku celkové délce silniční sítě v daném městě, obci či regionu. Daný podíl poté přepočítáváme na bodové hodnocení. Více o nástroji CykloRank Česko najdete v tomto článku na Městem na kole.

Dalšími kritérii s nižší vahou, a to vždy 10 %, pak jsou vývoj počtu účastníků a účastnic Do práce na kole v daném městě, podíl účastníků*nic na obyvatelích, pravidelnost dosažená v Květnové výzvě daném městě. Všechna kritéria jsou opět převáděna na body.

Síň slávy
Podle platných pravidel Do práce na kole města, která vyhrála titul Cykloměsto Do práce na kole v posledních dvou letech, přechází do Síně slávy.

Otázky dotazníku Cykloměsto Do práce na kole 2023

 • Jaké jsou podmínky pro jízdu na kole hodnoceném městě?
 • Řeší hodnocené město/mikroregion úpravy pro cyklisty strategicky?
 • Vznikají v posledních 1-2 letech v hodnoceném městě / obci / mikroregionu cyklostezky?
 • Jak vznikají v posledních 1-2 letech v hodnoceném městě / mikroregionu cyklostezky / nové chodníky / přechody a další propojení?
 • Vznikají v posledních 1-2 letech v hodnoceném městě / obci / mikroregionu cyklopruhy?
 • Jak v posledních 1-2 letech vznikají v hodnoceném městě / mikroregionu cyklopruhy a bezbariérová propojení?
 • Vznikají v posledních 1-2 letech vznikají v hodnoceném městě / obci / mikroregionu cykloobousměrky?
 • Jak v posledních 1-2 letech vznikaly v hodnoceném městě / mikroregionu cykloobousměrky / obytné zóny a dopravní zklidnění?
 • Jak je hodnocené město aktivní z hlediska problematiky bezpečnosti cyklistů?
 • Jak se hodnocené město / mikroregion snaží zlepšovat cyklistické spojení s okolními obcemi?
 • Podmínky pro jízdu na kole v hodnoceném městě se v posledních letech (zlepšily / zhoršily)?
 • Jak se v posledních letech změnily podmínky pro jízdu na kole a chůzi v hodnoceném městě / mikroregionu?
 • Jaká je provázanost veřejné a cyklistické dopravy v hodnoceném městě / mikroregionu?
 • Jaká je politická reprezentace v hodnoceném městě rozvoj cyklistické dopravy?
 • Jak se staví politická reprezentace v hodnoceném městě / mikroregionu k rozvoji pěší a cyklistické dopravy?
 • Jak se cítíte při jízdě na kole v hodnoceném městě / mikroregiony?
 • Jak bezpečně se cítíte při jízdě na kole a chůzi v hodnoceném městě / mikroregionu?
 • Jaký typ vybavení v rámci Do práce na kole nejčastěji používáte?
 • Působí v hodnoceném městě / mikroregionu (nebo někde v blízkém okolí) občanská iniciativa, která se snaží rozvíjet podmínky pro aktivní mobilitu či chrání veřejný prostor?
 • Jak moc jste si jistý*á při jízdě na kole?

Hodnotící kritéria

Dotazník Cykloměsto Do práce na kole 2023
 • má váhu 50 %
 • jde o subjektivní hodnocení stavu cykloinfrastruktury, jejího rozvoje, bezpečnosti a celistvosti z pohledu obyvatelů a obyvatelek města
CykloRank Česko
 • má váhu 40 %
 • Jde o nástroj porovnávající délku cyklistické infrastruktury vůči celkové délce silniční sítě. Různé typy infrastruktury mají různé váhy. Hlavním kritériem je bezpečnost lidí na kolech.
 • Více informací o CykloRank Česko najdete na tomto odkaze.
Vývoj počtu účastníků a účastnic Květnové výzvy Do práce na kole
 • váha 10 %
 • porovnání průměrného počtu účastníků a účastnic za 2 roky (průměr 2022 a 2021)
Podíl účastníků*ic na počtu obyvatel města
 • váha 10 %
 • porovnání měst z pohledu počtu účastníků a účastnic Do práce na kole vztaženého k celkovému počtu obyvatel města, obce, mikroregionu
 • město s nejvyšším procentem určuje bodové ohodnocení dalších měst
Průměrná pravidelnost ve městě
 • váha 10 %
 • procento pravidelnosti udržitelných cest, kterého dosáhli obyvatelé a obyvatelky daného města, obce, mikroregionu

 

 

Minimální počet vyplněných dotazníků pro statistickou hodnotu byl pro Do práce na kole 2023 stanoven na 13.

Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři