šetříte přírodu - Do práce na kole

šetříte přírodu

Ať už je trasa, kterou se dopravuješ z domova do práce jakákoli, věz, že když se po ní každý den budeš dopravovat jen s pohonem vlastních nohou, přispěješ ke krásnější a zdravější okolní přírodě.

Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři