Hradci Králové jsme předali titul Cykloměsto Do práce na kole 2023 - Do práce na kole

Hradci Králové jsme předali titul Cykloměsto Do práce na kole 2023

PRAHA – Titul Cykloměsto Do práce na kole 2023 získal Hradec Králové. Rozvoj udržitelné dopravy ve městě bude spolek AutoMat sledovat i v budoucnu. Právě ten je smyslem Cykloměsta roku, titulu který je provázán s výzvou Do práce na kole. Titul i cenu za první místo předaly zástupkyně spolku AutoMat do rukou náměstka primátorky pro oblast rozvoje města Lukáše Řádka.

Ocenění Cykloměsto Do práce na kole vychází z výsledků podrobného dotazníku, který vyplňuje veřejnost, ale zejména účastníci a účastnice Květnové výzvy Do práce na kole. Dotazník zohledňuje vnímání podmínek a bezpečnosti infrastruktury pro cyklisty a cyklistky, strategický rozvoj cyklo infrastruktury ve městě nebo vznik nové infrastruktury a její provázanosti. Letos poprvé byl navíc pro hodnocení použit nástroj CykloRank Česko. Ten srovnává poměrné zastoupení infrastruktury pro cyklisty a cyklistky vůči délce silniční sítě ve městech nad 10 000 obyvatel a ve všech městech a regionech účastnících se Květnové výzvy. Výsledky (s menší váhou) formuje také zapojení se do výzvy Do práce na kole.

„Prostřednictvím ocenění Cykloměsto Do práce na kole chceme motivovat nejen města zapojená do výzvy Do práce na kole, pěšky či poklusem k dalšímu rozvoji a podpoře udržitelné mobility a městské cyklistiky,” říká Dominika Lenthárová, vedoucí projektu Do práce na kole, pěšky či poklusem ze spolku AutoMat, který každoročně uděluje titul Cykloměsto Do práce na kole. „Město Hradec Králové patří mezi tradiční česká cykloměsta, se kterými si kolo spojujeme. Rozhodně nestačí jen víceméně rovný terén, jak se stále, bohužel mylně, traduje. Právě síť bezpečných, nejlépe oddělených cyklopruhů a další infrastruktury je pro rozvoj cyklodopravy klíčová. Těšíme se, jaké další novinky Hradec Králové pro městské cyklisty a cyklistky přinese, jakou inspirací bude v oblasti udržitelné mobility pro další města v Česku. Potřebná, bezpečná infrastruktura v Hradci Králové chybí zejména v centru města a podél hlavních městských tříd, “ dodává Lenthárová.

„Je v našem zájmu neustále zkvalitňovat  a rozšiřovat síť cyklostezek po městě, a to nejen s ohledem na možnost vyžití ve městě, ale také ve snaze o rozvoj udržitelné dopravy. Nová cyklostezka například vznikla podél Labe v blízkosti tenisových kurtů DTJ. Intenzivně také pracujeme na tom, aby byla co nejdříve zahájena výstavba cyklostezky podél Hradečnice v městských lesích. Chystáme také rekonstrukci Velkého náměstí, která by měla zlepšit jeho aktuální stav nejen pro cyklisty a cyklistky, ale také pro pěší,“ uvedl Řádek. Počty cyklistů a jejich oblíbené destinace se město snaží pravidelně mapovat. Proto byly na několika stezkách po městě instalovány také sčítače cyklistů a chodců. Jeden z nich je například na cyklostezce směrem na Hučák. Cyklodopravu město podporuje i prostřednictvím sdílených kol. „Společnosti Nextbike, která je provozovatelem sdílených kol v Hradci Králové, jsme poskytli dotaci, díky níž mají cyklisté umožněno využívat sdílená kola po města prvních patnáct minut zdarma,“ doplňuje náměstek Řádek.

Spolu s tímto oceněním získalo město také servisní cyklostanici CykloHub, zařízení, které bude sloužit veřejnosti k údržbě a drobným opravám dopravních prostředků. Stanice bude v nejbližších dnech umístěna v centru města u cyklostezky podél Labe v blízkosti Novákových garáží. Vybavena by měla být kvalitním nářadím a komponenty jako jsou šroubováky, imbusové klíče, ploché klíče, montpáka i pumpička na dofouknutí kol.

 

 

Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři