Velké dopravní stavby vynulují efekt elektromobility i mýta. AutoMat spočítal klimatické dopady Blanky, okruhů i radiál - Do práce na kole

Velké dopravní stavby vynulují efekt elektromobility i mýta. AutoMat spočítal klimatické dopady Blanky, okruhů i radiál

Úspora se nekoná. Spolek AutoMat spočítal roční emise CO2 způsobené zprovozněním tunelu Blanka a odhadl také dopady případné dostavby Městského a Pražského okruhu i radiál. Ze studie vyplývá, že velké dopravní stavby ohrožují cíle klimatické strategie Prahy. S výsledky analýzy spolek seznámil radního pro životní prostředí Petra Hlubučka.

Klimatický dopad velkých dopravních staveb a hlavně jimi indukované dopravy se v Praze ani Česku nijak systematicky nepočítá a nebere v potaz. Přitom Praha se ve svém Klimatickém plánu zavázala snížit emise CO2 do roku 2030 na polovinu. V AutoMatu jsme se proto pokusili spočítat roční emise oxidu uhličitého, které má na svědomí tunel Blanka a také případná dostavba Městského okruhu, Pražského okruhu a všech radiál. Z výsledku vyplývá, že závazky v dopravních kapitolách své klimatické strategie Praha zřejmě nebude schopná splnit.

Blanka a okruhy

Zprovoznění tunelového komplexu Blanka vede každoročně k produkci přibližně 40 milionů kg CO2. Je to asi stejně emisí, jako byste teoreticky vydali při letu letadlem na vzdálenost ze Země ke Slunci. Do čtyř let od zprovoznění tunelu se doprava na severu Prahy zvýšila o 700 tisíc kilometrů denně. Dopravní zácpy se přitom nezmenšily.

Zprovoznění Městského okruhu by po několika letech vedlo k podobně velkému zvýšení emisí – o cca 50 mil. kg CO2 ročně. Současné zavedení mýta by tento dopad snížilo, na snížení emisní stopy z dopravy by to ale stejně nestačilo.

Zprovoznění všech okruhů a radiál by pak zvýšilo klimatickou stopu pražské dopravy o více než 250 milionů kg CO2 ročně. To už řádově odpovídá očekávanému snížení emisí při 30% podílu elektromobility.

Vynulování přínosů mýta a elektromobility

Zprovoznění velkých dopravních staveb vynuluje zlepšení situace z postupného zavádění elektromobility nebo zavedení mýta. Intenzivní výstavba kapacitních silnic prakticky sabotuje snahu Prahy o snížení emisí CO2 v oblasti dopravy,” uvedl k výsledkům studie Vratislav Filler z Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat. “Klimatický dopad dopravy v Praze můžeme snížit jedině tím, že rostoucí požadavky na mobilitu pokryjeme namísto auty veřejnou a bezmotorovou dopravou.

Spolek AutoMat proto oslovil radního pro životní prostředí Petra Hlubučka a žádá jej o začlenění dopadů velkých dopravních staveb do nedávno schváleného Klimatického plánu hlavního města Prahy.

Přečtěte si celou studii.

Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři