Kladno - Do práce na kole
Kladno

Letos se na Kladně účastníme Květnové výzvy už pošesté!

Chystáme pro Vás cyklojízdu a také závěrečné posezení! podrobnosti sledujte na FB
https://www.facebook.com/groups/DPNKKladno/

Anna Gamanová
anna.gam@seznam.cz
775081285

… nejkrásnější pohled na Kladno je ze sedla kola:)

Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Mediální partneři
Lokální partneři