Cykloměsto Do práce na kole - Do práce na kole

Cykloměsto Do práce na kole

V rámci výzvy Do práce na kole motivujeme k využívání a podpoře aktivní mobility  jednotlivce, firemní týmy, zaměstnavatele i vedení měst. Každoročně oceňujeme nejlepší Cykloměsta Do práce na kole – tedy taková, která se snaží komplexně a progresivně rozvíjet svou infrastrukturu pro lidi na kolech.

Pomocí této kategorie chceme všechna města zapojená do výzvy Do práce na kole motivovat k dalšímu rozvoji udržitelné mobility a také přinášet inspiraci z celého světa. V roce 2022 jsme poprvé vyhlásili také kategorii Cykloskokan roku, ocenění pro město, které v oblasti rozvoje cyklistické infrastruktury a městského mobiliáře učinilo za poslední dva roky viditelný krok vpřed.

⮕Dotazník Cykloměsto a Cykloskokan 2024⬅

Dotazník je dostupný do 31. 7. 2024.

Cykloměstem Do práce na kole 2023 je Hradec Králové

A letošním vítězem se stává… Hradec Králové. V Síni slávy již podruhé usednou Otrokovice, které v rámci Cykloměsta dosáhly opět nejvyšší počet bodů. Podrobný report z předání ceny a také rozhovory se zástupci daných měst přineseme během října a listopadu.

Ocenění Cykloměsto Do práce na kole vychází z výsledků podrobného dotazníku, který vyplňuje veřejnost, ale zejména účastníci a účastnice Květnové výzvy Do práce na kole. Dotazník zohledňuje nejen podmínky pro pohyb lidí na kole v zapojených městech, ale i jejich subjektivní vnímání (bezpečnost, podpora vedení města…). Letos poprvé jsme pro hodnocení použili nástroj CykloRank Česko. Ten srovnává poměrné zastoupení infrastruktury pro cyklisty vůči délce silniční sítě ve městech nad 10 000 obyvatel a ve všech městech a regionech účastnících se Květnové výzvy. Navíc výsledky formuje také vývoj počtu účastníků*ic Do práce na kole, podíl účastníků*ic na počtu obyvatel*ek města a nejvyšší průměrná pravidelnost za celé město.

 

 

Ostrava se stala Cykloskokanem Do práce na kole 2023

Historicky druhým Cykoskokanem Do práce na kole je město Ostrava, město, kde se toho v oblasti podpory cyklistů a cyklistek děje skutečně mnoho a město své plány i reálné kroky také dobře komunikuje do médií a s občany. Cykloskokana vyhlašujeme na základě vybraných otázek z dotazníku, které se zaměřují na vnímaný posun v oblastech jako rozvoj cyklostezek, propojenost částí města, možnost kombinovat dopravu a další. Dotazník vyplňovala vyplnili účastníci a účastnice Květnové výzvy Do práce na kole, dostupný byl i širší veřejnosti. Více o titulu Cykloskokan Do práce na kole 2023 a předávání ceny v Ostravě.

 

V roce 2023 se zástupci úspěšných Cykloměst a Cykloskokanů Do práce na kole vydali na zkušenou do bavorského Mnichova.

 

Výsledky a metodika kategorie Cykloměsto Do práce na kole 2022

 

Během pandemie a s ní spojenými opatřeními se po celém světě ukázalo, že aktivní doprava (cyklistická a pěší) hraje klíčovou roli v udržitelné budoucnosti našich měst. V mnoha případech zajistila potřebnou mobilitu ve chvíli, kdy se lidem příliš nechtělo do MHD. Tam, kde vznikl pro pro pohyb na kole bezpečnější prostor, se zjistilo, že je možné s klidným srdcem přehodit výhybku v uvažování o dopravě. Politici si ověřili (a letošní Cykloměsto je toho důkazem), že více lidí na kolo nedostane jen absence kopců, ale především bezpečná a komfortní infrastruktura. A že více lidí na kolech otevírá nové příležitosti pro zdravější život obyvatel měst. Ty je nutné hledat také v souvislosti se stále progresivnější klimatickou změnou.

Cykloměstem Do práce na kole 2022 byla Jihlava

Titul, gratulaci a účast na odborné exkurzi do Mnichova na jaře roku 2023 předaly vedení města zástupkyně spolku AutoMat v rámci Evropského týdne mobility. Partnerství, o. p. s., pak přidává zapůjčení sčítačů cyklistů a chodců na tři měsíce zdarma. Přečtěte si víc o jihlavském triumfu.

Otrokovice v Síni slávy

Otrokovice a Zlín jsou spolu v soutěži Do práce na kole již od roku 2014 a předhánějí se, kdo bude mít lepší akce na triko (snídaně, káva atd.) a které město zvládne lépe připravit vyhlašování výsledků květnové soutěže, lepší výhry a samozřejmě lepší podmínky pro alternativní dopravu. Na úspěchu obou měst má podíl i spolupráce iniciativy CykloZLÍN v čele s Janou Vybíralovou a cyklokoordinátory obou měst. Otrokovice se v roce 2022 sice opět umístily v anketě o Cykloměsto Do práce na kole na prvním místě, ale kvůli pravidlům jsme jim nemohli letošní titul přiřknout. Odměnili jsme proto druhého v pořadí – Jihlavu. Otrokovice jsme slavnostně uvedli do Síně slávy. Starostce Haně Večerkové a cyklokordinátorce Renátě Krystyníkové jsme také přijeli pogratulovat osobně uprostřed právě probíhající Zářijové výzvy.Metropole Slovácka prvním Cykloskokanem

Reakce města na měnící se potřeby obyvatel a jejich požadavků na veřejný prostor, souvisejících především s udržitelnou mobilitou a klimatickou změnou, důraz na bezpečnou infrastrukturu pro všechny účastníky provozu a strategické plánování při budování nové. To jsou jen některé z faktorů, které ovlivňovaly rozhodování o historicky prvním držiteli titulu Cykloskokan roku. Cílem je ocenit i města, která mají jinou startovní pozici, než tradiční česká cykloměsta. A účastnice a účastníci Květnové výzvy 2022 nakonec nejvíc hlasů udělili Uherskému Hradišti. I na místní radnici jsme se s oceněním vypravili osobně. Přečtěte si, jak to celé probíhalo

Všem oceněným děkujeme za to, že jdou příkladem i dalším městům v Česku a moc nás těší, že svým občankám a občanům umožňují žít zdravější život ve zdravějším městě.

Výsledky všech ročníků

2023 (přidána metodika CykloRank Česko)
Cykloměsto: Síň slávy Otrokovice, 1. místo Hradec Králové, 2. místo Pardubice, 3. místo Olomouc
Cykloskokan: Ostrava

2022 (poprvé bez Cyklobarometru, úprava dotazníku a metodiky)
Cykloměsto: Síň slávy Otrokovice, 1. místo Jihlava, 2. Vsetín, 3. místo Pardubice
Cykloskokan: Uherské Hradiště

2021

  1. místo Otrokovice, 2. místo Zlín, 3. místo České Budějovice, 4. místo Olomouc

2020

  1. místo Otrokovice, 2. místo Valašské Meziříčí, 3. místo Pardubice

2019 (start nové metodiky, k výsledkům Cyklobarometru přidáno hodnocení z hlediska výzvy Do práce na kole)

  1. místo Rožnov pod Radhoštěm, 2. místo Otrokovice, 3. místo Zlín, 4. místo Pardubice

2018 

  1. Otrokovice, 2. Pardubice, 3. Hradec Králové

2017

  1. Hradec Králové, 2. Olomouc, 3. Pardubice

2016 (metodika Cyklobarometru)

  1. Otrokovice, 2. Pardubice, 3. Hradec Králové

 

 

Dlouhodobým partnerem soutěže Cykloměsto Do práce na kole je:

 

Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři