Pardubice - Do práce na kole

Pardubice jsou v Česku považovány za cyklistické město. Na rozdíl od jiných měst se v nich totiž (i díky rovinatému terénu a průmyslové historii) nikdy jezdit nepřestalo. V devadesátých letech tu začala vznikat síť cyklostezek a cyklotras. Další rozvoj infrastruktury nastal v letech 2009–2014. Ve větší výměře začaly vznikat cykloobousměrky a první vyhrazené pruhy ve vozovce. Kampaň Do práce na kole probíhá v Pardubicích od svých počátků. Letos se pořadatelství ujal spolek Město na kole.

Kontakt:
Eliška Jiránková
e-mail: eliskajirankova@gmail.com
telefon: 777974201

Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři
Lokální partneři