Otevřený dopis ministru dopravy k chystaným změnám zákona „1,5 m" - Do práce na kole

Otevřený dopis ministru dopravy k chystaným změnám zákona „1,5 m“

Otevřený dopis ministru dopravy k chystaným změnám zákona „1,5 m“
19. 7. 2022, 7 min. čtení

Zveřejňujeme plné znění otevřeného dopisu ministru dopravy ČR Martinu Kupkovi ze 14. 7. 2022. Ministru Kupkovi můžete napsat své zkušenosti se zákonem a situací na silnicích také – na mail martin.kupka@ods.cz či ministr@mdcr.cz.

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás v návaznosti na osobní schůzku k možné změně zákona o povinném odstupu při předjíždění cyklistů. Zástupce našeho spolku se Vám snažil vysvětlit hlavní důvody, proč je velmi problematické rušit povinný odstup pro automobily jedoucí nižší rychlostí než 30 km/h. Dovolte mi tyto hlavní důvody znovu shrnout a upozornit na to, proč je podle spolku AutoMat, ale i řady dalších dopravních expertů nebezpečné ve Vámi navrhovaném znění a především v tak krátkém časovém odstupu měnit zákon, který není v platnosti ani rok:

Nedostatečné zhodnocení:

  • Ministerstvo nezveřejnilo žádná data, analýzy ani konkrétní důvody, v čem zákon na komunikacích způsobuje problémy a z jakého důvodu je zákon nutné urychleně měnit. Zákon (který se pracně a komplikovaně připravoval několik let) platí teprve 7 měsíců, tedy ještě příliš krátkou dobu na seriózní zhodnocení jeho dopadů.
  • Výhrady Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) také nejsou podloženy žádnými statisticky významnými případy, ničím, co by mohlo vypovídat o jakémkoliv trendu potenciálních problémů. Na úzkých lesních cestách kolem 3m šířky nemůže těžká lesní technika (ale ani osobní automobil) cyklistu bezpečně předjet, aniž by ho ohrozil nebo zranil. Lesní cesty jsou na to připraveny tzv. výhybnami. Na této situaci nemění nic současné, ani navrhované znění zákona. Je na místě připomenout, že ještě před uvedením stávající verze zákona v platnost strašili někteří politici a novináři zpožďováním autobusové a nákladní dopravy, kolapsem na českých silnicích. Zde je naopak již s jistotou možné říci, že se nic z toho na silnicích nestalo. Kolaps na lesních cestách, kterým teď straší SVOL bez jakýchkoliv dat či důkazů, tak zřejmě také nenastane.

Výchovný aspekt:

  • Intenzivní debata a medializace před přijetím zákona napomohla k povědomí o potřebě dostatečného odstupu při předjíždění pro bezpečnost cyklistů (ale i chodců). Policie podle dostupných informací zákon nijak nezneužívá. Pokud řeší podněty, tak jsou pokuty, které společně s podáním vysvětlení ukládá, symbolické. Debata i sankce mají samozřejmě výchovný, psychologický aspekt pro české řidiče a řidičky. S plánovanou změnou ale policie o tento nástroj přijde (viz bod 4) a pozitivní trend, který tato debata nastartovala (a který je mimochodem subjektivně na silnicích znát), zeslábne, nebo zcela zmizí.
  • Zákony, které zásadněji mění pravidla na všech komunikacích, je třeba trpělivě vysvětlovat a ideálně spojit s velkou osvětovou kampaní. Když ale takový zákon začneme bez zhodnocení jeho dopadů, odborné diskuze a po velmi krátké době měnit, může velmi snadno dojít ke zmatení veřejnosti. Hrozí, že si každý bude vykládat po svém i samotný význam zákona.

Bezpečnost – životy a zdraví:

  • Ve Vašich mediálních vyjádřeních jste citoval statistiku BESIP, respektive Centra dopravního výzkumu, ze které zdánlivě vyplývá, že nedodržení bezpečného odstupu při předjíždění je marginálním problémem v celkovém počtu nehod s cyklisty. Skutečnost je ovšem naprosto jiná, na což náš spolek již déle upozorňuje. V žádném případě se nejedná o pouhé jedno procento z dopravních nehod, ale až o 15-20 % dopravních nehod, které s nebezpečným odstupem při předjíždění souvisí. Každoročně dochází vinou nedodržení bezpečného odstupu nejméně ke 30 závažným nehodám.
  • V mnoha zemích (Itálie, Portugalsko, Slovensko…) předcházely přijetí obdobného zákona fatální nehody známých sportovců-cyklistů. V České republice se pro jednou podařilo přijmout nějaké opatření preventivně a ministerstvo místo masivní osvěty zákon zásadně oslabuje (fakticky ruší).
  • Pokud se do znění zákona opět vrátí abstraktní termín „bezpečná vzdálenost” bez další specifikace, budeme se znovu setkávat s ohrožováním dalších účastníků silničního provozu čistě na základě subjektivního pocitu a zhodnocení bezpečnosti (které je problematické zejména v případě absence osobní zkušenosti „z druhé strany”). I v rychlosti kolem 30 km/h mohou mít nárazy zezadu nebo z boku pro člověka těžké až fatální následky. Obzvlášť při předjíždění těžkými vozidly, které mnohdy nemají chráněné boky před pádem oběti pod zadní kola.

Vymahatelnost:

  • Pokud bude minimální odstup podmíněn současně aktuální rychlostí vozidla, bude kontrola a především zpětná vymahatelnost výrazně složitější, než tomu je doposud. Obrazová dokumentace přestupku již nebude dostačující a reálně hrozí, že policie všechny podněty odloží. Již dnes je obtížné přesvědčit některé úřady o zcela očividném porušení bočního odstupu doloženým videozáznamem. S novou úpravou se stane z odmítání nebezpečného předjetí jako přestupku standard. Novela zákona v důsledku povede k tomu, že se tento zákon přestane (byť jen symbolicky) vymáhat, a tedy i dodržovat.

Dobrá praxe:

  • V žádné ze zemí, kde podobný zákon zavedli, nemají jeho platnost podmíněnou aktuální rychlostí vozu, pravděpodobně z výše uvedených důvodů. Jedinou výjimkou je Rakousko, kde ovšem probíhá široká debata, respektive kritika dopravních expertů k tamní připravované podobě zákona.
  • Z výše uvedených důvodů si Vás dovoluji touto cestou požádat o přehodnocení Vašeho záměru a stažení navrhované novely alespoň do doby, než její podoba projde dostatečnou expertní debatou a bude doplněna o další nezbytné složky, které zvýší bezpečnost na našich silnicích. V debatě o tom, co jednotlivým dopravním skupinám, zejména těm nejohroženějším, může opravdu pomoci, Vám ochotně nabízíme spolupráci.

Děkuji Vám a jsem se srdečným pozdravem

Mgr. Martin Šotola,

výkonný ředitel spolku AutoMat

 

Seznam odkazovaných článků:

Boční odstup – vedení policie zlehčuje počty obětí

Otevřený dopis řediteli dopravní policie

Kindl: Ministr dopravy proti pravidlu 1,5 metru. Záminkou jsou lesní cesty

Filler Cyklisté nepotřebují jen 1,5 metru

Brněnský radní Petr Kratochvíl: Do práce na kole je skvělá příležitost pro týmovou spolupráci a posílení mezilidských vztahů Cyklodoprava

Brněnský radní Petr Kratochvíl: Do práce na kole je skvělá příležitost pro týmovou spolupráci a posílení mezilidských vztahů

Brněnský radní Petr Kratochvíl: Do práce na kole je skvělá příležitost pro týmovou spolupráci a posílení mezilidských vztahů
Jaká byla letošní Květnová výzva? Čísla a data 2024 Cyklodoprava

Jaká byla letošní Květnová výzva? Čísla a data 2024

Jaká byla letošní Květnová výzva? Čísla a data 2024
Zveme na závěrečné večírky Do práce na kole 2024 do práce na kole

Zveme na závěrečné večírky Do práce na kole 2024

Zveme na závěrečné večírky Do práce na kole 2024
Výzvu pořádá
Generální partneři
Národní partneři
Partneři
Hlavní mediální partner
Mediální partneři